Ajuts PlaCLIK

 

Els ajuts PlaCLIK tenen l'objectiu de promoure la qualitat i la transformació educatives, donant suport a projectes:

 Que vulguin millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge

 Que incorporin transformacions educatives en el Pla d'Aprenentatge

 Que facin propostes transversals