Ajuts PlaCLIK

 

El Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) és una convocatòria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que té per objecte donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions de la UPF que atenguin necessitats del procés d'ensenyament-aprenentatge i que hi aportin innovació, a partir de diferents línies estratègiques.

Es convoquen els ajuts del PlaCLIK amb caràcter anual (2018-2019) i biennal (2018-2019 i 2019-2020), si escau. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran executar en un curs o dos.

 

La informació continguda en aquest lloc web ha estat extreta de les bases de la convocatòria per al Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) recollides a l’Acord del Consell de Govern d' 11 d'abril del 2018. Els sol·licitants dels ajuts s’han de regir en tot moment per la informació indicada en aquestes bases de la convocatòria, i no per la informació publicada al web, que pot ser incompleta.

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 29 78

[email protected]

Carme Hernández