• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Ajuts PlaCLIK


La convocatòria d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement corresponent a l'any 2020 està en aquests moments en fase d'estudi i redisseny. En el moment en què sigui possible farem difusió de la nova convocatòria a través d'aquesta pàgina web i de les xarxes socials. 
La informació que podeu trobar a continuació està relacionada amb la darrera convocatòria publicada i la consulta de  les convocatòries anteriors.

El Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) és una convocatòria de la Universitat Pompeu Fabra que té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquests projectes s’han de dissenyar a partir de diferents línies transversals i eixos temàtics estratègics, tendències internacionals i Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS). A més a més, han d’integrar metodologies actives d’aprenentatge.

Les propostes poden ser projectes de disseny, implementació i avaluació d'iniciatives o investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb alguna de les línies transversals i dels eixos temàtics  estratègics.

Consulta les convocatòries anteriors

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 23 61

[email protected]