• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Ajuts PlaCLIK

L’objectiu de la convocatòria del  Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PlaCLIK 2021-2022, és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, promoure la recerca en la pràctica docent i promoure projectes transversals com a UPF. 

La UPF, fidel a la finalitat de promoure una docència de qualitat, ha impulsat el replantejament del seu model educatiu, sobre com han de canviar els plans d’estudis, la manera d’impartir les classes, els instruments que han de facilitar l’aprenentatge dels estudiants, etc. 

 

Aquest replantejament proporciona les bases des de les quals aquestes iniciatives de millora i d’innovació docent han de passar a formar part del marc comú de la Universitat. D’aquí neix EDvolució, el projecte que vol fer evolucionar el model educatiu de la UPF, establint un nou marc que permeti una transformació esglaonada de les estructures i dels recursos educatius de la Universitat.

Resolta la convocatòria 2021-2022. Resolució.

Accés a les bases 2021-2022 

Accés a la convocatòria 2021-2022

Accés a les convocatòries anteriors

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 23 61

[email protected]