• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Ajuts PlaCLIK

El Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge. 

L’objectiu de la convocatòria PlaCLIK 2020-2021,  és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i la promoció de la recerca en la pràctica docent. Els projectes han d’estar relacionats amb les línies temàtiques que es detallen en la convocatòria,  en el marc del nou model educatiu que promou EDvolució.

La convocatòria 2020-2021 promou dos tipus de projectes:

a) projectes d’investigació sobre la docència o estudis sobre l’impacte de la innovació docent

b) projectes relacionats amb la pràctica docent, a partir de noves intervencions i millores en el disseny, implementació i avaluació de les iniciatives.

Accés a les bases de la convocatòria 2020-2021

Consulta les convocatòries anteriors

La convocatòria d'ajuts PlaCLIK corresponent a l'any 2021 està en aquests moments en fase d'estudi i redisseny. En el moment en què sigui possible farem difusió de la nova convocatòria a través d'aquesta pàgina web i de les xarxes socials. 
La informació que podeu trobar a continuació està relacionada amb la darrera convocatòria publicada i la consulta de  les convocatòries anteriors.

Justificació PlaCLIK d'edicions anteriors Justificació PlaCLIK d'edicions anteriors

Per acord del Consell de Govern del 20 de maig del 2020 s'amplia el termini de justificació dels PlaCLIK:

  • Projectes biennals 2018-2019 fins el 31 de desembre del 2020
  • Projectes anuals 2019-2020 fins el 31 de desembre del 2020

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 23 61

[email protected]