• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Ajuts PlaCLIK

 

El Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) és una convocatòria de la Universitat Pompeu Fabra que té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquests projectes s’han de dissenyar a partir de diferents línies transversals i eixos temàtics estratègics, tendències internacionals i Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS). A més a més, han d’integrar metodologies actives d’aprenentatge.

Les propostes poden ser projectes de disseny, implementació i avaluació d'iniciatives o investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb alguna de les línies transversals i dels eixos temàtics  estratègics.

Es convoquen els ajuts del PlaCLIK amb caràcter anual (2019-2020) i biennal (2019-2020 i 2020-2021), si escau. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran executar en un curs o dos.

 

 

La informació continguda en aquest lloc web ha estat extreta de les bases de la convocatòria per al Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) recollides a l’Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019. Els sol·licitants dels ajuts s’han de regir en tot moment per la informació indicada en aquestes bases de la convocatòria, i no per la informació publicada al web, que pot ser incompleta.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 23 61

[email protected]