Tècnica que dissenya itineraris educatius a través d’accions i tasques, amb mecanismes propis dels jocs, per tal de fomentar la motivació de l’alumnat.

Com funciona?

La base d’aquesta estratègia educativa és fer ús dels mecanismes del joc a les aules. L'objectiu principal és fomentar la motivació i interacció dels estudiants per assolir les competències de l’assignatura.

Fases o etapes:

  1. Decidir gamificar l’assignatura o una activitat
  2. Definir l’objectiu de manera clara i concisa
  3. Proposar un repte específic que incorpori l’adquisició de competències de l'assignatura a través d'elements del joc 
  4. Establir les normes del repte/joc i els tipus de jugadors/res
  5. Definir un sistema de recompenses  (avaluació continua)
  6. Fomentar una competició motivadora i definir diferents nivells
  7. Desenvolupar el repte/joc

Recursos

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Nearpod

Pàgina

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes