Tècnica que dissenya itineraris educatius a través d’accions i tasques, amb mecanismes propis dels jocs, per tal de fomentar la motivació de l’alumnat.

Com funciona?

La base d’aquesta estratègia educativa és fer ús dels mecanismes del joc a les aules. L'objectiu principal és fomentar la motivació i interacció dels estudiants per assolir les competències de l’assignatura.

Fases o etapes:

  1. Decidir gamificar l’assignatura o una activitat
  2. Definir l’objectiu de manera clara i concisa
  3. Proposar un repte específic que incorpori l’adquisició de competències de l'assignatura a través d'elements del joc 
  4. Establir les normes del repte/joc i els tipus de jugadors/res
  5. Definir un sistema de recompenses  (avaluació continua)
  6. Fomentar una competició motivadora i definir diferents nivells
  7. Desenvolupar el repte/joc

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes