El CLIK ofereix formació contínua a tot el personal docent i investigador de la UPF, a col·laboradors acadèmics i a tutors col·laboradors de la facultat d'Humanitats.

L'objectiu d'aquest programa formatiu és continuar formant el professorat de la Universitat en les competències relacionades amb docència, recerca i gestió. A més afegim un quart itinerari transversal que s'ocupa d'accions formatives aplicades a aspectes més interdisciplinaris o holístics.

Les activitats formatives proposades són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que pot presentar-se en els processos d’acreditació AQU i ANECA. 

 

Docència

Acción formativa Informació
Curs Docència i Aula Global
En línia
Obert tot l'any

L'evaluació: el què, el qui, el com, el quan i el per què
Campus Ciutadella

13 i 14 de febrer
 

Nearpod, eina per dinamitzar presentacions
Campus Poblenou

31 de gener
 

Educació i técnica de veu
Campus Ciutadella

26 i 27 de febrer i 1 de març
 

Recerca

Acció formativa Informació

Mendeley: gestor de bibliografia
Campus Poblenou

5 de febrer
 

Mendeley: gestor de bibliografia
Campus Ciutadella

20 de febrer
 

Mendeley: gestor de bibliografia
Campus Mar

11 de març
 

Digital Identity Research Workshop
Campus Poblenou

28 de febrer
 

Gestió

Acció formativa Informació

Google Drive
Campus Ciutadella

5 de març
 

Google Forms
Campus Ciutadella

21 de febrer
 

Hangouts i Skype

Campus Ciutadella

6 de març
 

Seguretat informàtica: Enginyeria social 
Campus Ciutadella

27 de febrer
 

Seguretat informàtica: Enginyeria social 
Campus Poblenou

26 de març
 

Què cal saber sobre les TIC per connectar-se fora de la UPF?
Campus Mar

18 de febrer
 

Llengües i Transversal 

Acció formativa Informació

Curs general d'anglès Pre-Proficiency II (C2.1)
Campus Ciutadella

Del 18 de gener al 7 de març
 

Conversational English
Campus Poblenou

5, 12, 19, 26 de febrer i los 5, 12 de març
 

Basic Catalan for teachers
Campus Ciutadella

21, 23, 28, 30 de gener i el 4, 6 de febrer
 

Millora la teva fluïdesa en català 
Campus Ciutadella

29, 31 de gener i el 5, 7, 12 de febrer
 

Entén 4 llengües en 4 dies 
Campus Ciutadella

5,7,12 i 14 de març
 

Sprechen Sie Deutsch? Alemany bàsic (A1)
Campus Ciutadella

Del 16 de gener al 20 de març
 

 

Seguretat i salut en el treball
 

La formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball s'ha d'entendre com el procés d'adquisició de coneixements, actituds i habilitats adequats per permetre saber l'abast dels riscos derivats de l'activitat laboral i què fer per prevenir-los, així com les conductes personals que s'han de posar en pràctica per disminuir els riscos laborals i millorar l'estat de salut. Sempre és una mesura complementària i mai substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva imperativament preceptives amb caràcter previ.

D'acord amb l'article 19 de la Llei, cada treballador ha de rebre formació teòrica i pràctica en matèria preventiva que el capaciti per poder participar en la prevenció dels riscos laborals derivats del propi lloc de treball o funció.

Més informació per al professorat

Accions formatives inicials per incorporar-se a la UPF

 

Informes de participació cursos anteriors Informes de participació cursos anteriors