• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Formació contínua i en llengües

La UPF està treballant en l'evolució d’un model educatiu propi (EDvolució), que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució i esdevingui catalizador de l'entorn social, professional i empresarial del futur.

És per això que el programa de formació per al Personal Docent i Investigador del CLIK proposa la consecució de les competències transversals d'aquest model educatiu (d’autonomia, de coneixement transdisciplinari, de perspectiva de gènere i compromís ciutadà global, comunicacionals i digitals). Així mateix, ofereix accions formatives relacionades amb les àrees temàtiques de les que s'ocupa EDvolució (rol del professorat, acompanyament a l'estudiant, arquitectura d’aprenentatge, espais i recursos, i formats educatius).

Alhora, aquest programa formatiu també té com a objectiu continuar fomentant i desenvolupant les competències bàsiques del personal universitari englobades en les àrees de docència, recerca i gestió.

Per altra banda, el CLIK complementa aquesta formació amb cursos en llengües i altres matèries de caràcter transversal i interdisciplinari.

Les activitats formatives proposades van dirigides a tot el PDI de la UPF. Són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que admet una valoració en els processos d’acreditació de l'AQU i de l'ANECA.

 

En cas que no puguis accedir a l'aplicació, posa't en contacte amb [email protected] per a fer la inscripció.

 

Entra al menú Formació > Oferta Formativa

Docència Docència

Docència i Aula Global

En línia

Obert tot l'any (no és necessari inscriure's)

Nearpod, eina per dinamitzar presentacions

Campus del Poblenou

1 d'octubre del 2019

Aprenentatge cooperatiu (1a part): Ensenyament obert al diàleg amb els estudiants

Campus Ciutadella

14 (tarda) i 15 (matí) de novembre del 2019

Taller aprenentatge actiu en grups nombrosos

Campus Ciutadella

9 d'octubre del 2019

Aprenentatge basat en projectes (ABP), com començar

Campus del Poblenou

23 d'octubre del 2019

Recerca Recerca

Web of Science ResearcherID ara a Publons. 

3 edicions: Campus Ciutadella, del Poblenou i del Mar

13, 18 i 27 de novembre del 2019

Mendeley: gestor de bibliografia

Campus del Mar

30 de setembre del 2019

Llengües Llengües

Writing Academic Articles (sense experiència prèvia)

Campus Ciutadella

15, 22, 29 d'octubre, 5, 12 novembre del 2019

STEP Programme: Methodology for English Medium Instruction

Campus del Poblenou

6, 13, 20, 27 de novembre i 4 de desembre del 2019

Basic Catalan for Teachers

Campus Poblenou

8, 10, 15, 17, 22 i 24 d'octubre del 2019

Taller de pronunciació del català - NOU!

Campus Ciutadella

12, 19 i 26 de novembre del 2019

Taller de preparació per al nivell C

Campus Ciutdella

26 i 28 de novembre del 2019
 

Seguretat i salut en el treball Seguretat i salut en el treball

La formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball s'ha d'entendre com el procés d'adquisició de coneixements, actituds i habilitats adequats per permetre saber l'abast dels riscos derivats de l'activitat laboral i què fer per prevenir-los, així com les conductes personals que s'han de posar en pràctica per disminuir els riscos laborals i millorar l'estat de salut. 

Més informació per al professorat

Accions formatives inicials per incorporar-se a la UPF

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

En línia

Del 29 d'octubre al 11 de novembre del 2019

El pla d'autoprotecció de la UPF 

En línia

Del 25 d'octubre al 8 de novembre del 2019

 

En cas que no puguis accedir a l'aplicació, posa't en contacte amb [email protected] per a fer la inscripció.

 

Entra al menú Formació > Oferta Formativa

Informes de participació cursos anteriors Informes de participació cursos anteriors