El CLIK ofereix formació contínua a tot el personal docent i investigador de la UPF, a col·laboradors acadèmics i a tutors col·laboradors de la facultat d'Humanitats.

L'objectiu d'aquest programa formatiu és continuar formant el professorat de la Universitat en les competències relacionades amb docència, recerca i gestió. A més afegim un quart itinerari transversal que s'ocupa d'accions formatives aplicades a aspectes més interdisciplinaris o holístics.

Les activitats formatives proposades són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que pot presentar-se en els processos d’acreditació AQU i ANECA. 

 

Docència

Recerca

Acció formativa Informació

Scopus: funcionalidades avanzadas
Campus Ciutadella (Curs complet)

16 d'octubre
Inscripció tancada
Journal Citation Reports (eina per avaluar les publicacions): millores de la nova interfície
Edició 1: Campus Ciutadella (Curs complet)
Edició 2: Campus Mar
Edició 3: Campus Poblenou
Edició 1: 10 d'octubre
Edició 2: 30 d'octubre 
Edició 3: 22 de novembre
Inscripció
Com trobar llibres i capítols a Web of Science i Scopus i saber-ne l'impacte (cites i descàrregues)
Edició 1: Campus Poblenou
Edició 2: Campus Ciutadella
Edició 1: 8 de novembre
Edició 2: 14 de novembre
Inscripció
MicroMOOC sobre accés obert
En línia (curs via Twitter) 
Del 22 al 26 d'octubre
Inscripció

 

Gestió

Acció formativa Informació
Organització personal i gestió del temps
Campus Ciutadella
16,18 i 23 d'octubre
Inscripció

Transversal

Acció formativa Informació

Taller de Mindfulness
Campus Ciutadella

11 d'octubre i 8 de novembre
Inscripció
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
En línia
29 d'octubre
Inscripció (*)
El pla d'autoprotecció de la UPF
En línia
1 d'octubre
Inscripció (*)
Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de visualització de dades
En línia
26 de novembre
Inscripció (*)

(*) Inscripció: Cal que prèviament estiguis identificat dins dels Campus Global.

 

 

Informes de participació cursos anteriors Informes de participació cursos anteriors