1r trimestre 1r trimestre

El CLIK ofereix formació contínua a tot el personal docent i investigador de la UPF, a col·laboradors acadèmics i a tutors col·laboradors de la facultat d'Humanitats. Les activitats formatives són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que pot presentar-se en els processos d’acreditació AQU i ANECA. 

 

Innovació a la docència i TIC

Acció Formativa Dates Format Inscripció
WEBINAR: Noves preguntes dels qüestionaris d'Aula Global ** 26/10/2017 en línia Inscripció*
WEBINAR: Kaltura, creació i gestió de vídeos ** 26/10/2017 en línia Inscripció*
WEBINAR: Glossari a l'Aula Global  ** 22/11/2017 en línia Inscripció*
Curs Docència i Aula Global obert tot el curs en línia Accés al curs
Introducció al Programa estadístic R  20/11/2017 semipresencial Complet
El podcast com a element diferenciador per a destacar en recerca i docència 08/11/2017 semipresencial Anul·lat
Aprofita tot el potencial de Linkedln personal i per la docència 30/11/2017 presencial Inscripció

* Inscripcions a través del Campus Global
 ** Comproveu els 
requisits tècnics necessaris per poder participar en un Webinar

 

 

Procés ensenyament i aprenentatge

Acció Formativa Dates Campus Inscripció
Intel·ligència emocional per a docents universitaris 7, 9 i 14/11/2017 Ciutadella Inscripció
Comprendre críticament textos digitals i en paper 27/11/2017 Poblenou Inscripció
Perspectiva de gènere a la docència en les assignatures de Ciències de la Salut i de la Vida 20/10/2017 Mar Anul·lat


Planificació, gestió i recerca

Acció Formativa Dates Campus Inscripció
Organització i gestió del temps 25 i 30/10/2017 Ciutadella Inscripció
Disseny de recerca i paquet estadístic SPSS 6,8 i 13/11/2017 Poblenou Inscripció
IEEE Author's Workshop 14/12/2017 Poblenou Inscripció
Mendeley: gestor de bibliografia 24/10/2017 Ciutadella Inscripció
Dóna a conéixer la teva recerca: com difondre, comunicar i millorar el teu posicionament científic i de divulgació 18/10/2017 Ciutadella Inscripció
Eines per avaluar les teves publicacions per les convocatòries de l'AQ, ANECA, etc: factor d'impacte, quartil, index h, etc.

10/10/2017

07/11/2017

Ciutadella

Poblenou

Inscripció

Curs per a formadors “Reflexionant sobre Investigació i Innovació Responsables (RRI)” 21/11/2017 Mar Inscripció

Salut i Seguretat Laboral

Acció Formativa Dates Campus Inscripció
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball 16- 27/10/2017 en línia Inscripció*
El pla d'autoprotecció de la UPF 20/11-01/12/2017 en línia Inscripció*
Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de visualització de dades 06-17/11/2017 en línia Inscripció
Taller escola d'esquena Nivell I

10/10/2017

11/10/2017

Ciutadella

Poblenou

Inscripció*
Taller escola d'esquena Nivell II

17/10/2017

18/10/2017

Ciutadella

Poblenou

Inscripció*
Simulació desfibril·ladors

18/10/2017

19/10/2017

Ciutadella

Poblenou

Inscripció*

* Inscripcions a través del Campus Global

 

Cursos anteriors

CLIK Formació

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 14 76

clik.formacio@upf.edu

Ingrid Sabaté