• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Formació contínua

La UPF està treballant en l'evolució d’un model educatiu propi (EDvolució), que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució i esdevingui catalizador de l'entorn social, professional i empresarial del futur. En línia amb aquest model, dissenyem el programa de formació.

Com sempre, les activitats formatives proposades estan adreçades a tot el PDI de la UPF. Són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que admet una valoració en els processos d’acreditació de l'AQU i de l'ANECA.

El programa de formació contínua del 1r trimestre es publicarà a partir de l'octubre. Mentrestant disposeu de tot el material elaborat (webinars, guies...) a través de la web Docència Híbrida.

Formació en llengües

Trobareu els cursos de formació en llengües del tercer trimestre 2019-2020 a la web d'Idiomes UPF.

Més informació a: [email protected]

Cursos anteriors Cursos anteriors