• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Formació contínua

La UPF està treballant en l'evolució d’un model educatiu propi (EDvolució), que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució i esdevingui catalizador de l'entorn social, professional i empresarial del futur.

Com a conseqüència del procés d'adaptació d'aquest model i amb la voluntat de contribuir a un desenvolupament professional que estigui en sintonia amb el rol del professorat que proposa EDvolució, en els propers sis mesos es treballarà un nou programa formatiu. Això implicarà una minva temporal de l'oferta de cursos.  

Com sempre, les activitats formatives proposades estan adreçades a tot el PDI de la UPF. Són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que admet una valoració en els processos d’acreditació de l'AQU i de l'ANECA.

 

 

En cas que no puguis accedir a l'aplicació, posa't en contacte amb [email protected] per a fer la inscripció.

 

Entra al menú Formació > Oferta Formativa

Docència Docència

El model Flipped Classroom en l'ensenyament universitari. Capgira la teva classe!

Inici del curs 2 de març i finalització el 25 de març 2020. Distribuït de la següent manera: 

  • Del 2 al 10 de març: inici del curs amb format no presencial
  • 11 de març: Sessió presencial
  • De l'11 al 24 de març: lliurament de l'activitat en format no presencial
  • 25 de març: sessió presencial 

10 hores (semipresencial)

Campus Ciutadella

Educació i tècnica de veu per al personal docent

17, 18 i 24 de febrer del 2020

9 hores (presencial)

Campus Ciutadella

Docència i Aula Global

En línia

Obert tot l'any (no és necessari inscriure's)

Seguretat i salut en el treball Seguretat i salut en el treball

La formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball s'ha d'entendre com el procés d'adquisició de coneixements, actituds i habilitats adequats per permetre saber l'abast dels riscos derivats de l'activitat laboral i què fer per prevenir-los, així com les conductes personals que s'han de posar en pràctica per disminuir els riscos laborals i millorar l'estat de salut. 

Més informació per al professorat

Accions formatives inicials per incorporar-se a la UPF

Formació en llengües

Trobareu els cursos de formació en llengües en aquest nou apartat.

 

Cursos anteriors Cursos anteriors