• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Formació contínua

La UPF està treballant en l'evolució d’un model educatiu propi (EDvolució), que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució i esdevingui catalizador de l'entorn social, professional i empresarial del futur.

És per això que el programa de formació per al Personal Docent i Investigador del CLIK proposa la consecució de les competències transversals d'aquest model educatiu (d’autonomia, de coneixement transdisciplinari, de perspectiva de gènere i compromís ciutadà global, comunicacionals i digitals). Així mateix, ofereix accions formatives relacionades amb les àrees temàtiques de les que s'ocupa EDvolució (rol del professorat, acompanyament a l'estudiant, arquitectura d’aprenentatge, espais i recursos, i formats educatius).

Alhora, aquest programa formatiu també té com a objectiu continuar fomentant i desenvolupant les competències bàsiques del personal universitari englobades en les àrees de docència, recerca i gestió.

Per altra banda, el CLIK complementa aquesta formació amb cursos en llengües i altres matèries de caràcter transversal i interdisciplinari.

Les activitats formatives proposades van dirigides a tot el PDI de la UPF. Són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que admet una valoració en els processos d’acreditació de l'AQU i de l'ANECA.

 

En cas que no puguis accedir a l'aplicació, posa't en contacte amb [email protected] per a fer la inscripció.

 

Entra al menú Formació > Oferta Formativa

Docència Docència

Docència i Aula Global

En línia

Obert tot l'any (no és necessari inscriure's)

Nearpod, eina per dinamitzar presentacions

Campus del Poblenou

1 d'octubre del 2019

Aprenentatge cooperatiu (1a part): Ensenyament obert al diàleg amb els estudiants

Campus Ciutadella

Anul·lat (es tornarà a programar durant el 2n trimestre)

Taller aprenentatge actiu en grups nombrosos

Campus Ciutadella

9 d'octubre del 2019

Aprenentatge basat en projectes (ABP), com començar

Campus del Poblenou

23 d'octubre del 2019

Recerca Recerca

Web of Science ResearcherID ara a Publons. 

3 edicions: Campus Ciutadella, del Poblenou i del Mar

13, 18 i 27 de novembre del 2019

Mendeley: gestor de bibliografia

Campus del Mar

30 de setembre del 2019

Seguretat i salut en el treball Seguretat i salut en el treball

La formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball s'ha d'entendre com el procés d'adquisició de coneixements, actituds i habilitats adequats per permetre saber l'abast dels riscos derivats de l'activitat laboral i què fer per prevenir-los, així com les conductes personals que s'han de posar en pràctica per disminuir els riscos laborals i millorar l'estat de salut. 

Més informació per al professorat

Accions formatives inicials per incorporar-se a la UPF

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

En línia

Del 29 d'octubre al 11 de novembre del 2019

El pla d'autoprotecció de la UPF 

En línia

Del 25 d'octubre al 8 de novembre del 2019

 

Formació en llengües

Trobareu els cursos de formació en llengües en aquest nou apartat.

 

En cas que no puguis accedir a l'aplicació, posa't en contacte amb [email protected] per a fer la inscripció.

 

Entra al menú Formació > Oferta Formativa

Informes de participació cursos anteriors Informes de participació cursos anteriors