El CLIK entén innovació i coneixement com el conjunt d'accions que afavoreixen el desenvolupament competencial en l'àmbit de la docència, des d'una perspectiva disruptiva i transversal. És per això que posa a disposició del personal docent i investigador de la Universitat els recursos següents:

 

El Pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement (PlaCLIK) té per objectiu donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc dels graus i postgraus de la Universitat.
En col·laboració amb La Factoria+ produïm materials multimèdia docents a la UPF. Específicament oferim assessorament pedagògic perquè els professors de la UPF puguin elaborar continguts docents en format multimèdia.
Facilitem l’estada dels estudiants a la Universitat impulsant projectes basats en el seu acompanyament abans, durant i després de la seva vida acadèmica.

Publiquem periòdicament estudis d’àmbit pedagògic i lingüístic en congressos i revistes. La innovació i el coneixement generat des del CLIK també es recull en forma d'informes i publicacions internes que revelen dades sobre el funcionament de la Universitat.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF