El CLIK entén innovació i coneixement com el conjunt d'accions que afavoreixen el desenvolupament competencial en l'àmbit de la docència, des d'una perspectiva disruptiva i transversal. És per això que posa a disposició del personal docent i investigador de la Universitat els recursos següents:

  • Ajuts PlaCLIK: Oferim un pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement, el PlaCLIK, que té per objectiu donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc dels graus i postgraus de la Universitat.
  • Cursos online MOOC: En col·laboració amb La Factoria+ produïm materials multimèdia docents a la UPF. Específicament oferim assessorament pedagògic perquè els professors de la UPF puguin elaborar continguts docents en forma de MOOC o en format multimèdia.
  • Acompanyament a l'estudiant: Facilitem l’estada dels estudiants a la Universitat impulsant projectes basats en el seu acompanyament abans, durant i després de la seva vida acadèmica.
  • Transferència social: Desenvolupem estratègies per a la implementació d’aspectes de responsabilitat social a la docència i participem en projectes educatius que tinguin un impacte directe dins la societat.
  • Estudis i publicacions: Publiquem periòdicament estudis d’àmbit pedagògic i lingüístic en congressos i revistes. La innovació i el coneixement generat des del CLIK també es recull en forma d'informes i publicacions internes que revelen dades sobre el funcionament de la Universitat.

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 24 27

[email protected]