Des del CLIK dissenyem i adaptem programes de formació als requeriments tècnics i específics de cada departament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i la necessitat detectada. 

 

 

Exemples de cursos a mida

 

Els cursos a mida es dissenyen tenint en compte les indicacions de la unitat interessada a partir de la necessitat de formació detectada entre el seu col·lectiu docent. Aquí et mostrem alguns exemples de cursos a mida realitzats al departament de Traducció, al departament d'Economia i al Centre Adscrit Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM).

 

Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU) Traducció

Programa formatiu de 25 hores de durada. Dissenyat específicament per a estudiants de màster de Traducció que imparteixen docència per primer cop aquest curs acadèmic. 

ChatGPT i altres eines d'IA:com fer-ne ús a la docència? a Tecnocampus de Mataró

Formació de 4 hores de durada. L’objectiu del curs és reflexionar sobre el paper de les eines d’IA generativa en la millora de l’aprenentatge de l’estudiant, considerant també l’estat de la qüestió pel que fa possibilitats de detecció i reflexionant sobre els sistemes d’avaluació.