Des del CLIK posem a l’abast del personal docent i investigador un ampli ventall de recursos per replantejar, millorar i actualitzar la docència. A través d’assessoraments pedagògics, ajuts, noves eines per a l’aula i la publicació dels últims congressos en innovació educativa, aportem un aprenentatge rellevant als professors en el seu desenvolupament com a docents.

 

Comptem amb un equip de pedagogues que ofereixen diferents serveis d'assessorament pedagògic personalitzat. Aquests assessoraments van adreçats als professors de la UPF i tenen per objectiu proporcionar suport per millorar la qualitat i la innovació de la tasca docent.

Elaborem, en col·laboració amb La Factoria, recursos formatius i informatius per a l'Aula Global, la plataforma virtual de la UPF que dóna suport a la docència presencial i ofereix funcions innovadores per tal d'enriquir els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Volem donar resposta a les noves necessitats sorgides de la crisi sanitària COVID-19. Per això, juntament amb la Factoria, hem creat una sèrie de vídeos sobre eines digitals amb l'objectiu d'acompanyar el professorat en el procés d'adaptació de la docència al format no presencial.
Acompanyem el professorat en el replantejament de metodologies, activitats i eines per a la docència i l'avaluació online. A més, publiquem un catàleg de recursos que considerem d'utilitat per a la reflexió i la pràctica educatives.
Des de l'àmbit d'Inclusió del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la UPF es dóna suport al professorat per tal de millorar l'atenció als estudiants amb necessitats educatives especials i es proposen eines i recursos adaptatius, valorant els que siguin més adequats segons el perfil i necessitat de l'alumne. El CLIK col·labora en la formació sobre aspectes d'inclusió adreçada al PDI.
Promovem la innovació social des de la docència, a partir d'iniciatives de caràcter curricular i extracurricular que tenen en compte a col·lectius vulnerables de l'entorn.

Des de la Unitat d'Igualtat s'ofereixen eines i recursos perquè el professorat incorpori la perspectiva de gènere a les activitats acadèmiques, així com formació adreçada a tots els col·lectius de la universitat.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF