Des del CLIK posem a l’abast del personal docent i investigador un ampli ventall de recursos per replantejar, millorar i actualitzar la docència. A través d’assessoraments pedagògics, ajuts, noves eines per a l’aula i la publicació dels últims congressos en innovació educativa i lingüística, aportem un aprenentatge rellevant als professors en el seu desenvolupament com a docents.

Publiquem periòdicament ajuts, beques, subvencions i iniciatives de suport al personal docent i investigador de la UPF. Podeu consultar el llistat d’ajuts disponibles i sol·licitar-los en aquest apartat.
Comptem amb un equip de pedagogues que ofereixen diferents serveis d'assessorament pedagògic personalitzat. Aquests assessoraments van adreçats als professors de la UPF i tenen per objectiu proporcionar suport per millorar la qualitat i la innovació de la tasca docent.

Elaborem, en col·laboració amb La Factoria, recursos formatius i informatiUs per a l'Aula Global, la plataforma virtual de la UPF que dóna suport a la docència presencial i ofereix funcions innovadores per tal d'enriquir els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Acompanyem el professorat en el replantejament de metodologies, activitats i eines docents, i publiquem un catàleg de recursos que considerem d'utilitat per a la reflexió i la pràctica educatives.
Promovem la innovació social des de la docència, a partir d'iniciatives de caràcter curricular i extracurricular que tenen en compte a col·lectius vulnerables de l'entorn.

Oferim eines i recursos perquè el professorat incorpori la perspectiva de gènere a les activitats acadèmiques, així com formació adreçada a tos els col·lectius de la universitat.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF