Metodologia d'aprenentatge amb què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.

Com funciona?

L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és una metodologia d'aprenentatge actiu. Fomenta que l’estudiant arribi al coneixement per si mateix amb l’ajut dels seus companys i companyes i un professor/a com a mentor.

L’ABP es basa en situacions reals (problemes) com a punt de partida i segueix un procés definit, sumatiu, progressiu que, un cop finalitza, pot tornar a començar amb noves preguntes generades durant el seu desenvolupament.

Fases o etapes:

 1. Presentació de la pregunta, problema o repte
 2. Qüestions que plantegen els estudiants sobre la pregunta/problema/repte
 3. Pla de treball
 4. Cerca i processament de la informació
 5. Resolució de la pregunta/problema/repte
 6. Elaboració del producte final (article, presentació, informe...)
 7. Avaluació del procés i del producte
 8. Reinici del cercle de treball amb les noves preguntes, si cal

 

Recursos

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Base de dades

Carpeta

Consulta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Pàgina

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

 • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

 • Tots

Competències:

 • Totes