L'AVALDO és l'instrument que la UPF posa trimestralment a la disposició dels estudiants per conèixer el seu grau de satisfacció amb la docència rebuda. Fent-ho tenen l'oportunitat d'influir en moltes de les decisions que es prenen a la Universitat. La informació que ens proporciona l'AVALDO és clau i arriba al professorat, responsables acadèmics i als serveis que ens dediquem a la qualitat i millora docent. 

Amb aquest vídeo ho veuràs clar! 

[email protected]

Valoració de la satisfacció dels estudiants amb l'assignatura

-Resultats de la valoració de la satisfacció dels estudiants amb l'assignatura: Curs 2023-2024, 1r trimestre

-Resultats de la valoració de la satisfacció dels estudiants amb l'assignatura: Curs 2023-2024, 2n trimestre