El Registre General de la UPF El Registre General de la UPF

El Registre General de la UPF és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida.

El Registre General de la UPF està mecanitzat i integrat informàticament per la qual cosa es podran realitzar assentaments des de diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació que va adreçada als seus òrgans i unitats. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

Seus del Registre General de la UPF Seus del Registre General de la UPF

HORARI ESPECIAL REGISTRE GENERAL HORARI ESPECIAL REGISTRE GENERAL

A partir del 2 de juny del 2020, atesa la derogació de la suspensió dels terminis administratius per tramitar procediments de les entitats del sector públic, el Registre General obrirà presencialment, només a l’edifici Mercè (Plaça de la Mercè, 10-12), de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores.

 

També podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF a l'apartat Catàleg de procediments-Tràmits.

 

Contacte i horari general Contacte i horari general

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]

Horari:

  • De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.00 hores.
  • Divendres: de 9.00 hores a 14.00 hores.