El Registre General de la Universitat

El Registre General de la Universitat és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida.

El Registre General de la UPF està mecanitzat i integrat informàticament per la qual cosa es podran realitzar assentaments des de diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació que va adreçada als seus òrgans i unitats. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

 

Seus del Registre General de la Universitat

HORARI DEL REGISTRE GENERAL

L'horari del Registre General presencial és:

  •  De 9.30 hores a 14.00 hores, de dilluns a divendres.
  •  De 15.30 hores a 17.00 hores, dimarts i dimecres.

Les seus del Registre General al campus de la Ciutadella, al campus del Poblenou i al campus del Mar atenen només amb cita prèvia. Podeu consultar l'adreça de correu electrònic on demanar la cita prèvia a l'apartat Seus del Registre General de la Universitat; és diferent per a cada seu.

 

Horaris específics dels períodes de vacances

  • Horari de Setmana Santa (del 25 al 28 de març del 2024): de dilluns a dijous, de 9.30 a 14.00 hores.
  • Horari d'estiu (del 17 de juny al 9 d’agost, i del 26 d’agost al 13 de setembre del 2024): de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 hores.
  • Horari de Nadal (del 20 al 31 de desembre del 2024): de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 hores.

El dia 23 d'abril, Sant Jordi, el Registre General és tancat per ser la Diada Institucional de la Universitat.

De l’1 al 9 i del 26 al 30 d’agost del 2024 només estarà obert el Registre General de la Universitat a l'edifici Mercè (carrer de la Mercè, 12).

Del 12 al 23 d’agost del 2024, ambdós inclosos, totes les seus del Registre General estaran tancades i no s’atendrà presencialment.

 

Més informació

Consulteu el calendari de dies inhàbils corresponent a l'any 2024.

Si teniu algun dubte sobre la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al Registre General de la Universitat, podeu enviar-nos un correu electrònic a l’adreça [email protected]

Contacte

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]