El Registre General de la Universitat

El Registre General de la Universitat és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida.

El Registre General de la UPF està mecanitzat i integrat informàticament per la qual cosa es podran realitzar assentaments des de diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació que va adreçada als seus òrgans i unitats. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

 

Seus del Registre General de la Universitat

HORARI DEL REGISTRE GENERAL

L'horari del Registre General presencial és:

  •  De 9.30 hores a 14.00 hores, de dilluns a divendres.
  •  De 15.30 hores a 17.00 hores, els dimecres.

Les seus del Registre General al campus de la Ciutadella, al campus del Poblenou i al campus del Mar atenen només amb cita prèvia. Podeu consultar l'adreça de correu electrònic on demanar la cita prèvia a l'apartat Seus del Registre General de la Universitat; és diferent per a cada seu.

 

Horaris específics dels períodes de vacances

  • Horari de Setmana Santa (del 3 al 6 d'abril del 2023): de dilluns a dijous, de 9.30 a 14.00 hores.
  • Horari d'estiu (del 19 de juny al 4 d'agost, i del 21 d'agost al 15 de setembre del 2023): de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 hores.
  • Horari de Nadal (del 22 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024): de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 hores.

De l’1 al 4 i del 21 al 31 d’agost del 2023 només estarà obert el Registre General de la Universitat a l'edifici Mercè (carrer de Mercè, 12).

Del 7 al 18 d'agost del 2023, ambdós inclosos, totes les seus del Registre General estaran tancades i no s’atendrà presencialment.

 

Més informació

Podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, a l'apartat Catàleg de procediments-Tràmits.

Així mateix podeu presentar les vostres sol·licituds en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (vegeu Presentació de documentació. Adreçada a la UPF)

Si teniu algun dubte sobre la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al Registre General de la Universitat, podeu enviar-nos un correu electrònic a l’adreça [email protected]

Contacte

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]