Què fem Què fem

El Registre de la UPF és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida. Com que està descentralitzat, es podran realitzar assentaments des de les diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació adreçada als seus òrgans i unitats, no té cap conveni subscrit per admetre documentació d'altres institucions públiques i en aquests moments encara no té un registre electrònic que sigui interoperable amb altres administracions. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

On som i en quin horari ens pots trobar On som i en quin horari ens pots trobar

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]

Horari:

  • De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.00 hores.
  • Divendres: de 9.00 hores a 14.00 hores.

Horaris específics dels períodes de vacances

  • Horari de Setmana Santa (del 26 al 29 de març del 2018): de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores. 
  • Horari d' estiu (del 18 de juny al 14 de setembre del 2018): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 
    Durant el mes d' agost només estarà obert el Registre General de la Universitat.
  • Horari de Nadal (del 24 de desembre del 2018 al 4 de gener del 2019): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
    Del 24 al 31 de desembre del 2018 només estarà obert el Registre General de la Universitat.
  • El dia 23 d'abril, Sant Jordi, el Registre General és tancat per ser la Diada Institucional de la Universitat.