Qualsevol membre de la comunitat universitària i de la ciutadania poden fer arribar mitjançant els formularis les propostes d’actuació o millora i suggeriments o queixes amb relació al funcionament de la Universitat.

 

Gràfic d'evolució dels suggeriments i queixes rebudes

 

Data d'actualització: 15.02.2021