Qualsevol persona, física o jurídica, degudament identificada podrà fer un suggeriment, una felicitació o presentar una queixa sobre el funcionament dels serveis de la Universitat Pompeu Fabra

 

Gràfic d'evolució dels suggeriments, queixes i felicitacions rebudes

 

Data d'actualització: 25.11.2021