No s'han de confondre amb les webs per a esdeveniments (amb gestió d'inscripcions, programa, etc.), que cal gestionar a través d'Eventum.

Webs de productes que tenen un caràcter independent (com una revista digital publicada per un grup de recerca, una exposició virtual, el catàleg d'una exposició, etc.).

Característiques: 

  • Poden tenir un logo o una marca pròpia (si ha d'incorporar la marca UPF, cal demanar-ho a Serveis Gràfics).
  • Poden tenir un color propi que s'aplica als elements genèrics de la web (títols, menú, peu, etc.).
  • No incorporen directament dades del Portal de Producció Científica.

Exemples: