Durada
1 any acadèmic a temps complet
Calendari
De setembre a juny
Horari
Assignatures de contingut teòric: de setembre a desembre (excepte dues assignatures optatives que s'imparteixen al segon i tercer trimestre). La presencialitat és de 4 hores diàries en la franja horària de 8.30 a 16.00 hores. Treball de fi de màster: de gener a juliol i requereix dedicació a temps complet (mínim 40 hores setmanals)
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
40
Modalitat
De recerca, acadèmica i professional
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés