Durada 2 anys (120 crèdits ECTS)
Calendari D'octubre a juny
Horari

De dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 hores

 

Preu

Estudiants UE: 3.301,8€ (1 curs) | Estudiants no UE: 5.749,8 €(1 curs)

 

Places 25
Modalitat D'investigació i professionalitzador
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Doctorat en Història i Doctorat en Humanitats
Organització i contacte

Departament d’Humanitats