Durada 2 anys (120 crèdits ECTS)
Calendari D'octubre a juny
Horari
De dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 hores
Preu Estudiants UE: 1.800 € (1 curs) | Estudiants no UE: 5.749,8 € (1 curs)
Places 33
Modalitat D'investigació i professionalitzador
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte