Assignatures Optatives

 

 


 

Cinema Asiàtic: Contexte i Audiències

El curs presenta una panoràmica del desenvolupament històric del cinema a Àsia oriental i examina la seva relació amb aspectes culturals, socials i polítics de gran rellevància tant per a aquesta part del planeta com a nivell global. A través de les diferents sessions, que es complementen amb el visionat d'una pel·lícula i la lectura de textos de referència, abraça des dels inicis del setè art fins als èxits comercials contemporanis, passant pel cinema d'inspiració revolucionària o les propostes més experimentals. També s'atenen la diversitat lingüística, nacional i cultural de la regió, amb sessions dedicades al cinema tibetà, taiwanès o nord-coreà. En resum, el curs ofereix recursos dels estudis visuals i cinematogràfics per comprendre la realitat del cinema a Àsia, així com per relacionar aquesta producció amb els seus contextos de producció i recepció.

 

 


 

Branding Asian Art

L'àrea Àsia-Pacífic és un nou centre mundial de producció i promoció artística que s'està erigint com a alternativa al predomini euroamericà.
En aquesta assignatura ens aproparem als institucions del món de l'art dedicades a la preparació, presentació, promoció i intercanvi d'obris artístiques: museus, fires, biennals, galeries, casis de subhastes, etc.

Ens centrarem en la seva evolució històrica i com han influenciat el desenvolupament de la producció artística als països d'Àsia-Pacific.

 

 


 

La Ruta de la Seda

El curs té com a objectiu proporcionar als estudiants una aproximació històrica,
política i econòmica a la Ruta de la Seda. Seguirem la construcció del model imperial
xinès i les seves conseqüències per al comerç amb Àsia Central, l'efecte del cisma religiós
musulmà en la Ruta de la Seda, així com la intervenció europea i les seves conseqüències
politicoeconòmiques per al continent.
En finalitzar el curs, l'alumne no sols haurà adquirit coneixements sobre les formes de
comerç que van existir en la Ruta de la Seda i les dinasties que van conviure amb aquesta Ruta;
també podran comprendre la dinàmica entre el món del comerç i la política en tots
els seus efectes.

 

 


 

La Cultura Visual de l'Alteritat

Quin tipus d'atemptats contra l'art i el patrimoni cultural s'han produït a la
Regió Àsia-Pacífic? Com es van motivar aquests atacs? I els atacs són sempre
intencionats?
 
Des dels grafiti als monuments il·legals, des de la pertorbació colonial als atacs motivats per les bases, aquests aspectes i molts més s'estudiaran a través de casos històrics i contemporanis; mitjançant fonts primàries i textos teòrics. Cada setmana examinarem un estudi de cas d'un país diferent de la regió Àsia-Pacífic, i així analitzarem el tancament d'una exposició a Indonèsia o la lenta atròfia turística d'un  lloc Patrimoni de la Humanitat a Cambodja. Els atacs i amenaces s'examinaran  a través de la seva ambivalència i autocontradicció: alguns atacs poden protegir l'art o el patrimoni cultural en última instància, mentre que l'apreciació pot ser destructiva. S'animarà als alumnes a ser interactius, a compartir les seves pròpies recerques i coneixements acadèmics i a emprar també eines creatives en les seves tasques.

 


 

La Formació i Desintegració d'Imperis al Món Modern i Contemporani

Història comparada dels imperis colonials europeus i de l'imperi nord-americà i japonès (segles XV - XXI). Cada curs s'analitza una formació política i social concreta, les seves dinàmiques inter i intra imperials, posant un especial èmfasi en els processos de transició. La pretensió d'aquest curs es centra en analitzar el declivi de l'imperi espanyol.

 

 


 

La Rússia asiàtica

El curs aborda l'exploració de la Rússia asiàtica com a espai de trobada a la frontera entre diferents àrees culturals, econòmiques i polítiques. Gràcies a un enfocament que compagina diverses perspectives acadèmiques, els participants tindran
l'oportunitat de conèixer les nombroses facetes de la vida a Sibèria i apreciar millor la importància de factors geogràfics i climàtics en el desenvolupament de determinades formes de civilització amb les seves característiques maneres d'expressió
cultural i organització socioeconòmica. La primera part del curs se centrarà en l'anàlisi
 històrica, tenint en compte els aspectes polítics i antropològics del desenvolupament
 d'aquest enorme conjunt geogràfic. En la segona part del curs l'enfocament  principal es dirigirà cap a l'exploració de les dinàmiques actuals de la macroregió siberiana i les zones limítrofes, antigament pertanyents a l'Imperi  rus i la Unió Soviètica, prestant particular atenció als aspectes econòmics i culturals.

 

 


 

Persecucions ètniques i genocidi

L'assignatura és una aproximació als estudis comparats sobre les persecucions ètniques i els genocidis en el món contemporani. La primera part de l'assignatura se centrarà en la reflexió teòrica i conceptual al voltant dels principals fenòmens globals que la investigació considera han actuat històricament -i segueixen actuant- com mòbils de les persecucions ètniques i els actes genocides: l'Estat (-nació) i el nacionalisme, el racisme, la religió o l'etnicisme. També es presentaran les anàlisis i controvèrsies al voltant de les tipologies i caràcter dels crims massius i sobre el concepte de crim de genocidi: actes i elements constitutius, paper d'l'Estat, tipologies de perpetradors, motivacions, contextos, condicionants locals i internacionals, caràcter de les víctimes. A la segona part de l'assignatura, s'aplicaran els coneixements adquirits a l'anàlisi d'alguns dels casos més estudiats i discutits pels especialistes de persecucions ètniques i genocidis ocorreguts en diversos continents al llarg de segle XX amb la finalitat d'adquirir una perspectiva comparada . Es presentaran les principals controvèrsies i debats al voltant d'aquests casos estudiats, inclòs l'Holocaust, el cas de genocidi més documentat i analitzat. El que es pretén amb l'estudi d'aquests fets tan terribles, no és presentar un catàleg de l'horror, sinó analitzar el com i per què es van produir, sospesant els mecanismes, també institucionals que poden contribuir a garantir que no es repeteixin en un futur.

 

 


 

Itinerància i Hibridació, bens i objectes: Arqueologies del Colonialisme

L'Europa que coneixem avui en dia emergeix en base a un sofisticat conjunt de mecanismes de cooperació i d'integració que són successives respostes de caràcter col·lectiu al que potser és el principal repte econòmic i polític contemporani del món occidental: com governar una globalització progressiva mentre es construeixen i es defensen sistemes polítics representatius. El curs està dividit en tres parts. La primera analitza l'impacte de la Segona Guerra Mundial i el període de reconstrucció de postguerra (1944-51) tant des d'una perspectiva europea (oriental i occidental) com internacional; la segona es centra en la comprensió de la naturalesa i les causes de l'edat daurada europea (1951-68), tenint en compte els àmbits econòmic, polític i social; i la tercera i última a la problemàtica de la definició de l'actual 'model europeu' - centrat en la Unió Europea -- que és, en essència, la resposta fracassada a l'esgotament de l'excepcionalitat del període daurat (1969-2014).

 

 


 

Àsia-Pacífic i Llatinoamèrica , Etnografies i Encontres Culturals (1492-1750)

L'objectiu del curs és analitzar la historia dels encontres culturals generats per l'expansió colonial europea als inicis de l'Edat Moderna (segles XVI - XVIII), posant èmfasi en la producció del coneixement etnogràfic, literari i visual. El curs adopta una perspectiva global comparada, tenint en compte el context dels diferents encontres a Àfrica, Àsia, Amèrica i el Pacífic. El curs farà èmfasi en els imperis d'ultramar d'Espanya i Portugal, però també inclourà documentació generada per les experiències colonials d'holandesos, francesos i britànics. Cada seminari explorarà un tema diferent i implicarà l'anàlisi contextual d'una varietat de fonts etnogràfiques. L'objectiu és assolir la comprensió dels gèneres històrics, geogràfics, literaris i artístics que van donar lloc a les etnografies, tenint en compte les trajectòries intel·lectuals europees però també les interaccions locals (socials, polítiques, religioses i culturals) que condicionaren cada encontre.

Quatre qüestions clau seran el fil conductor de les sessions: el problema de la percepció cultural i la seva (errònia) traducció; ideals, pràctiques i contradiccions de les missions religioses; la complexa naturalesa del poder colonial i imperial; i el paradòxic desenvolupament de les idees universalistes i cosmopolites.

 

 

 

 

 

 


 

Clàssics del Pensament Asiàtic

 

Aquest curs examinarà els orígens de les principals filosofies i escoles de pensament a Àsia, especialment en el context d'Àsia oriental. El El curs oferirà una visió general dels pensadors i obres clàssiques

i els contextualitzarà en el seu context social i històric.

El curs relacionarà aquests pensadors, treballs i idees amb debats història intel·lectual moderna i contemporània que pot ser rellevant especialistes en estudis Àsia-Pacífic en un context global. Finalment, el El curs també reflexionarà sobre els reptes per difondre aquestes idees a públics no especialitzats i a modes de pensament no orientals.

 

El curs ha estat dissenyat per a estudiants d'un programa d'Estudis d'Àrea que no tenen formació intensiva en els camps de la filosofia o història intel·lectual. No és necessari el coneixement d'idiomes asiàtics (tots els textos assignats seran en traducció), encara que puntuals es poden fer referències específiques a qüestions rellevants de la llengua alumnes que coneguin aquests idiomes. En tot cas, aquests les referències no formaran part de l'avaluació. El curs serà impartit en anglès.

 

El curs incorporarà una perspectiva de gènere que serà especialment important en la discussió sobre els temes a llegir a través de les diferents unitats. Prestarem especial atenció a la aplicabilitat d'aquestes idees en termes d'igualtat de gènere tant en la seva context històric d'origen i en les nostres societats contemporànies.