Durada 1 any acadèmic a temps complet (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
De dilluns a divendres
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 25
Modalitat De recerca i expert
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte