Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)  
Calendari De setembre a juny
Horari
De tarda
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places

50

Modalitat De recerca
Idioma
Català i castellà (depenent de l'assignatura) 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte