Estructura del màster

 

1r any

4 assignatures obligatòries 

Introducció a la Literatura Comparada

20 crèdits ECTS

Teoria de les Arts

Introducció al Pensament Contemporani

Iniciació a la Recerca Doctoral

5 assignatures optatives

25 crèdits ECTS

Treball de recerca

15 crèdits ECTS

1r  any

3 assignatures obligatòries

Introducció a la Literatura Comparada

15 crèdits ECTS

Teoria de les Arts

Introducció al Pensament Contemporani

 

3 assignatures optatives

15 crèdits ECTS

 

 

 

2n  any

1 assignatura obligatòria

 

5 crèdits ECTS

 Iniciació a la Investigació

 

 

2 assignatures optatives

10 crèdits ECTS

Treball de recerca

15 crèdits ECTS

 

 


 

 

 

Assignatures

Guies docents 

Assignatures obligatòries (20 ECTS en total)

Assignatures optatives

No totes les assignatures en aquesta llista d’optatives s’ofereixen cada curs 

El pla d'estudis preveu una oferta de 45 assignatures optatives de 5 ECTS cadascuna, de les quals es fa una selecció per a cada curs acadèmic. Els estudiants han de cursar un total de 25 ECTS (5 Assignatures)

Treball de recerca

El treball de recerca és obligatori, i la seva càrrega lectiva és de 15 ECTS

Guies docents de les assignatures

Consulta també