Presentació

El Màster en Criminologia i Execució Penal s'imparteix des de fa 26 anys i, actualment, des del curs 2011-12, és un màster oficial i interuniversitari (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya).

Les classes d'aquest màster són presencials.

És necessari poder llegir articles acadèmics en anglès.