Cursos amb un enfocament comunicatiu que em preparen per a situacions reals

Els nostres cursos estan centrats en les necessitats dels alumnes i en el desenvolupament, d'una manera pràctica i participativa, de la capacitat de comunicar-se eficaçment en una llengua estrangera a través de situacions reals i quotidianes.

Aquests cursos treballen les 4 destreses mitjançant la immersió lingüística i et permeten des de ben aviat, fins i tot en llengües com el japonès o l’àrab, fer servir la llengua que estàs aprenent per comunicar-te.

A més a més, tots els nostres cursos (tant els presencials com els semipresencials) disposen d'una plataforma virtual complementària que et permet accedir a materials autèntics (vídeos, podcasts, activitats interactives i autocorrectives, etc.) i practicar la llengua que aprens també fora de l'aula.

Avaluació continua, acompanyament i recursos

El que facis al llarg de tot el curs (lectures, presentacions orals, activitats de pràctica, intercanvis lingüístics, proves parcials...), tant a classe com a través de la plataforma virtual, tindrà un pes específic en l'avaluació del curs.

La combinació d'avaluació continua i final et permet veure el teu progrés al llarg del curs i acreditar un nivell del MECR. Tot el nostre professorat és nadiu amb una àmplia experiència en l'ensenyament universitari i sempre serà al teu costat per tal d’acompanyar-te durant el teu procés d’aprenentatge.

Durant el curs podràs disposar de tots els recursos que fa servir el tutor a classe i de material complementari a través de l’Aula Global Moodle.

Certificats UPF

En superar el curs obtindràs sense cap cost afegit un certificat de la UPF amb el nivell del MECR assolit.

Per aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat UPF és necessari aprovar l’examen final, l’avaluació continua i complir la política d’assistència.

Amb els nostres certificats, si ets estudiant de grau UPF, podràs a més a més, obtenir fins a 6 crèdits RAC per al teu expedient de grau (consulta la normativa UPF) i demanar ajudes PARLA 3 de fins a 600€ en superar el curs (d’anglès, francès, italià i alemany de nivell A2 fins a nivell B2.2 MECR).

Campus UPF, per estudiar en les millors condicions

Les classes es realitzen al campus de la Ciutadella, on es pot gaudir d'unes instal·lacions excel·lents per a l'aprenentatge d'idiomes (excepte pel que fa als cursos d’anglès en horari de 19.00-21.00 h, que es realitzen al campus del Mar, i als cursos d’estiu, que es realitzen al campus del Poblenou).

El campus de la Ciutadella i el del Mar de la UPF estan molt ben comunicats amb metro (línia 4, Ciutadella-Vila Olímpica), tramvia (Wellington), Bicing i autobusos TMB. El campus del Poblenou és molt cèntric i està també molt ben comunicat amb metro (línia 1, Glòries), tramvia (Ca l’Aranyó), trens (Clot), Bicing i autobusos TMB.

Consulta com arribar als campus UPF

Grups reduïts per optimitzar l’aprenentatge

A Idiomes UPF afavorim l’intercanvi lingüístic constant entre el professor i els estudiants, i també entre els estudiants del mateix grup en parelles o grups petits, per resoldre una activitat, fer una presentació, arribar a una conclusió o solució per a un problema, etc. En funció del tipus de curs el nombre màxim de participants d’una classe pot variar (entre 15 i 25) però sempre, i gràcies a l’experiència docent del nostre professorat nadiu, tots els participants se senten contínuament en un clima actiu d’aprenentatge i pràctica comunicativa.

A més a més, Idiomes UPF organitza regularment intercanvis lingüístics entre estudiants de diferents llengües. Així per exemple, grups d’estudiants estrangers que estudien espanyol o català amb nosaltres, celebren una trobada amb estudiants locals que aprenen una llengua estrangera com ara l’anglès. D’aquesta manera, els estudiants poden practicar de manera significativa la llengua que estan aprenent i conèixer també altres persones de la mateixa edat amb interessos semblants.

La UPF m’ofereix la possibilitat de fer parelles lingüístiques per posar en pràctica la meva formació en idiomes

Gràcies al programa de Voluntariat Lingüístic de la Universitat, un estudiant internacional pot sol·licitar una parella lingüística que l'ajudi a aprendre català o a millorar els seus coneixements. Aquesta és una molt bona opció per guanyar fluïdesa oral en un context informal, i que permetrà a més conèixer un estudiant català de la UPF.

Així mateix, un estudiant local de la UPF que estigui estudiant una llengua estrangera, pot practicar-la amb estudiants nadius a canvi de parlar amb ell o ella català o espanyol.

Contacta amb el Gabinet Lingüístic de la UPF per a més informació sobre les parelles lingüístiques.