Certificats UPF dels cursos

A Idiomes UPF obtindràs els certificats propis de la UPF a mesura que progressis d'un nivell a un altre. Els certificats, amb la garantia de reconeixement UPF i sense cap cost afegit, acrediten el tipus de curs fet, el nombre d'hores i el nivell del Marc Europeu Comú de Referència assolit. En cas que es necessités un duplicat, el cost seria de 5 euros.

Preparació de diplomes oficials

Així mateix, et preparem per als principals diplomes oficials. En anglès, podràs fer cursos específics de preparació dels certificats de Cambridge English: el First Certificate in English (FCE), el Certificate in Advanced English (CAE) i el Certificate of Proficiency in English (CPE). Amb aquests cursos, podràs adquirir les habilitats i la pràctica necessàries per presentar-te als exàmens oficials de Cambridge amb garanties.

D’altra banda, els nostres cursos d’idiomes inclouen la preparació dels diplomes oficials corresponents; en francès, el Diplôme d'Études en Langue Française (DELF); en alemany, l'Start Deutsch; en italià, el CELI; en català, els certificats de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), i en espanyol, el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).

Idiomes UPF,  centre examinador de diplomes oficials

D’una banda, Idiomes UPF et permet realitzar a les nostres instal·lacions els següents diplomes oficials: el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), la prova de coneixements culturals (CCSE) necessària per obtenir la nacionalitat espanyola, així com a tramitar la matrícula als certificats de Cambridge English.

Així mateix, també podràs presentar-te amb nosaltres als següents certificats oficials interuniversitaris: els de llengua catalana de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), els d’anglès anomenats Certificats de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC) i també, si ets professor de la UPF, el Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès.

 

La UPF t’ajuda a acreditar els teus coneixements lingüístics

D'altra banda, si el que necessites és acreditar els teus coneixements d'idioma i no estàs fent un curs al nostre centre, pots presentar-te a les diferents convocatòries anuals de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL), que et permetrà certificar el teu nivell de llengua (anglès, francès, alemany...) i obtenir un certificat UPF amb el nivell del MECR assolit. Aquest certificat amb garanties universitàries et pot ser útil per demostrar el teu domini de llengua estrangera a la feina, per marxar d'Erasmus, per rebre una ajuda AGAUR, per accedir a un postgrau universitari o, fins i tot, en el cas dels estudiants de grau UPF, per obtenir crèdits per al teu expedient.

Cada any, més de 4.500 persones (de la UPF i externes) trien Idiomes UPF per certificar els seus coneixements lingüístics. Vols fer-ho tu també?