Juliol de 2023

A. PROCEDIMENT de MATRÍCULA

 1. La matrícula dels cursos d’Idiomes UPF es realitzarà exclusivament online a través de la Secretaria Virtual (programa de matrícula de la UPF).
 2. La matrícula només serà efectiva quan s’hagi fet el pagament de l’import del curs o prova i Idiomes UPF hagi comprovat que l’estudiant té el nivell requerit per accedir al curs al qual ha sol·licitat matricular-se.
 3. Una vegada s’hagi fet el pagament no s’accepten canvis ni anul·lacions excepte en els casos previstos i que s’esmenten en l’apartat de POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.
 4. L’única modalitat de pagament és amb targeta de dèbit o crèdit.
 5. L’estudiant rebrà en tot moment la confirmació de l’adjudicació de la plaça sol·licitada en el moment que Idiomes UPF confirmi l’obertura del curs d’acord amb el nombre mínim d’inscrits necessaris en cada tipologia de curs.
 6. Idiomes UPF es reserva el dret d’anul·lar el curs abans del seu inici si no s’arriba al mínim de persones inscrites requerides per obrir els cursos. Es pot consultar el mínim d’inscrits necessaris a l’apartat de descripció dels cursos de cada idioma.

 

B. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Idiomes UPF només retornarà l’import de la matrícula dels cursos de la seva oferta (queden exclosos els cursos subvencionats per la UPF: català/castellà i Campus Plurilingüe) abans de l’inici del curs i només en els casos següents:

 • Cancel·lació d’un curs per falta d’inscripcions mínimes.
 • Anul·lació de la matrícula per part de l’estudiant abans de l’inici del curs.

Atenció: En cap cas es retornarà l’import de proves de nivell o acreditadores.

 

C. POLÍTICA DE DESCOMPTES

 1. La política de descomptes per als cursos d’Idiomes UPF ve fixada pel Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Acords de la Comissió Econòmica del Consell Social del 20 de juliol del 2023, pel qual s’aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes del primer trimestre del curs 2023-2024).
 2. L’estudiant podrà gaudir d’un 5 % de descompte per matrícula anticipada en tots els cursos de l’oferta general d’Idiomes UPF (cursos de 45 hores i Cambridge Exam Strategies) sempre que la matrícula es formalitzi dues setmanes abans de l’inici dels cursos.
 3. A més, l’estudiant podrà gaudir d’un descompte addicional del 5% en tots els cursos de l’oferta general d’Idiomes UPF (cursos de 45 hores i Cambridge Exam Strategies), en els casos de famílies monoparentals, nombroses o per discapacitat de més d’un 33 % de l’estudiant. Aquest descompte és acumulable al descompte del 5 % per matrícula anticipada.
 4. Per poder gaudir d’aquest darrer descompte, l’estudiant caldrà que n’acrediti el dret degudament. L’estudiant haurà d’abonar el preu complet del curs i, una vegada acreditat el descompte, Idiomes UPF abonarà el descompte a la targeta de crèdit o dèbit amb què s’hagi fet el pagament original.
 5. En cap cas s’abonarà el descompte sense l’acreditació deguda del dret.