CONDICIONS d’ÚS d’IDIOMES UPF

Juliol de 2020

A. PROCEDIMENT de MATRÍCULA

 1. La matrícula dels cursos d’Idiomes UPF es realitzarà exclusivament online a través de la Secretaria Virtual (programa de matrícula de la UPF). 

 2. La matrícula només serà efectiva quan s’hagi fet el pagament de l’import del curs o prova i Idiomes UPF hagi comprovat que l’estudiant té el nivell requerit per accedir al curs en què ha sol·licitat matricular-se.

 3. Una vegada pagat no s’accepten canvis ni anul·lacions excepte en els casos previstos i que s’esmenten en l’apartat de POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

 4. L’única modalitat de pagament és amb targeta de dèbit o crèdit.

 5. L’estudiant rebrà en tot moment la confirmació de l’adjudicació de la plaça sol·licitada en el moment que Idiomes UPF confirmi l'obertura del curs d’acord amb el nombre mínim d’inscrits necessaris en cada tipologia de curs.

 6. Idiomes UPF es reserva el dret d’anul·lar el curs abans del seu inici si no s’arriba al mínim de persones inscrites requerides per obrir els cursos. Es pot consultar el mínim d'inscrits necessaris a l'apartat de descripció dels cursos de cada idioma.

 

B. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

ABANS DE L'INICI DEL CURS:

Idiomes UPF només retornarà l’import de la matrícula dels cursos de la seva oferta (exclosos els cursos subvencionats per la UPF: català/castellà i Campus Plurilingüe) i només en els següents casos:

 • Cancel·lació d’un curs per falta d’inscripcions mínimes.

 • Anul·lació de la matrícula per part de l’estudiant abans de l’inici del curs.

UNA VEGADA INICIAT EL CURS:

Idiomes UPF només retornarà part de l’import de la matrícula dels cursos anuals (octubre a juny) de llengües estrangeres (anglès, alemany, àrab, francès, italià, rus, xinès i japonès) i només per motius exclusivament acadèmics.

S'entén per motius acadèmics els següents:

 1. Canvi en els horaris UPF: un canvi en els horaris originals de classe de l’estudiant. En aquest cas caldrà aportar un justificant de la Secretaria del centre conforme els horaris han canviat respecte els horaris establerts quan es va formalitzar la matrícula a Idiomes UPF.

 2. Pràctiques acadèmiques externes: incorporació de l’estudiant a un període de pràctiques acadèmiques externes amb un horari incompatible amb l’assistència al curs. Caldrà aportar un justificant de l’empresa on es realitzin les pràctiques en què s’acrediti l’horari de l’estudiant.

 3. En el cas d’anul·lació de la matrícula per part de l’estudiant per motius acadèmics, l’estudiant haurà de justificar degudament el motiu de l’anul·lació de la matrícula i fer la sol·licitud corresponent mitjançant el Formulari. Caldrà enviar tota la documentació (Formulari i el justificant d’anul·lació de matrícula a [email protected])

 4. Una vegada aportada la documentació necessària, si s’escau, Idiomes UPF efectuarà la devolució mitjançant un abonament a la mateixa targeta de crèdit o dèbit amb la que s’ha realitzat el pagament del curs sempre i quan Idiomes UPF no pugi oferir una alternativa a l’estudiant.

 5. La sol·licitud de devolució caldrà cursar-la, a molt tardar, durant la primera setmana de cadascun dels trimestres del curs acadèmic i només es retornarà l’import dels trimestres pendents de cursar.

 6. En cap cas es retornarà l’import de proves de nivell o acreditadores.

 

C. POLÍTICA DE DESCOMPTES

 1. La política de descomptes per als cursos d’Idiomes UPF ve fixada pel Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Acords de la Comissió Econòmica del Consell Social del 16 de juliol del 2020, pel qual s'aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d'Idiomes).

 2. L’estudiant podrà gaudir d’un 5% de descompte per matrícula anticipada en tots els cursos de l’oferta general d’Idiomes UPF (Cursos de 90 hores, cursos intensius Fast Track i Cambridge Exam Strategies) sempre i quan la matrícula es formalitzi dues setmanes abans de l'inici dels cursos.

 3. A més, l’estudiant podrà gaudir d’un descompte addicional del 5% en tots els cursos de l’oferta general d’Idiomes UPF (Cursos de 90 hores, cursos intensius Fast Track i Cambridge Exam Strategies), en els casos de famílies monoparentals, nombroses o per discapacitat de més d’un 33% de l’estudiant. Aquest descompte és acumulable al descompte del 5% per matrícula anticipada.

 4. Per poder gaudir d’aquest darrer descompte, l’estudiant caldrà que n’acrediti el dret degudament. L’estudiant haurà d’abonar el preu complet del curs i, una vegada acreditat el descompte, Idiomes UPF abonarà el descompte a la targeta de crèdit o dèbit amb què s’hagi fet el pagament original.

 5. En cap cas s’abonarà el descompte sense l’acreditació deguda del dret.