La Pompeu Fabra és una universitat pública i Idiomes UPF un centre obert a tothom

Tots els nostres cursos de llengües estrangeres estan oberts al públic extern a partir dels 16 anys, i a joves preuniversitaris i universitaris, i a professionals que vulguin gaudir de l’experiència d’aprendre idiomes en un entorn universitari, amb professorat nadiu i amb gran experiència docent. Així mateix, tota la nostra oferta acadèmica està adaptada als estàndards de la UPF i al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) i a més a més, en superar un curs obtindràs un certificat UPF sense cap cost afegit.

Idiomes UPF també ofereix l’oportunitat a qualsevol persona interessada, de la UPF o externa, d’estudiar espanyol des de nivell inicial a nivell superior a través del programa Spanish Program, així com de formar-se com a professor d’espanyol o també formar-se i acreditar el nivell superior de llengua catalana. D’altra banda, Idiomes UPF també és responsable d’oferir als membres de la comunitat UPF que volen formar-se en català i espanyol, el Programa d’Acollida Lingüística UPF.

Cada any, més de 4.000 persones (de la UPF i externes) trien Idiomes UPF per aprendre idiomes amb qualitat universitària. Vols fer-ho tu també?

Podré accedir a una gran varietat de cursos i llengües

Idiomes UPF ofereix un ampli ventall de cursos per tal de respondre a diferents necessitats lingüístiques de la comunitat UPF i del públic extern. En llengües estrangeres s’ofereixen, d’una banda, cursos anuals (d’octubre a juny) en horaris diversos i d’una o dues sessions setmanals, els quals permeten compatibilitzar l’aprenentatge de llengües amb els estudis o la carrera professional.

D’altra banda, s’ofereixen cursos intensius semipresencials (de setembre a febrer i de febrer a juny) que permeten assolir fins a dos nivells de llengua al llarg d’un curs acadèmic.

Així mateix, s'ofereixen cursos de preparació de diplomes oficials i també cursos intensius d’estiu al juliol. Per al públic internacional, s’ofereixen cursos trimestrals de català i espanyol com a llengua estrangera. Per a un públic local, també es duen a terme cursos de perfeccionament de català (nivell superior) i cursos de formació de professorat d’espanyol com a llengua estrangera.

El programa acadèmic d'Idiomes UPF inclou una gran varietat de llengües (l'alemany, l'anglès, l'àrab, el català, l'espanyol, el francès, el japonès, l'italià, el rus i el xinès) que permet desenvolupar un perfil multilingüe, que marca la diferència en un món acadèmic i professional cada vegada més especialitzat i competitiu.

L'aprenentatge de les diferents llengües s'estructura en un seguit de cursos que corresponen als diferents nivells establerts al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). En funció de les necessitats personals i del tipus de curs seleccionat (anual, intensiu, de manteniment, de perfeccionament...), cadascun dels nivells de llengua es pot assolir al llarg d'un curs acadèmic, un semestre o un trimestre.

Consulta l’oferta

La qualitat de la docència d’Idiomes UPF mereix un 9,23 sobre 10 segons els seus estudiants

Les aules d'Idiomes UPF estan plenes d'estudiants i de professors procedents d'arreu del món

Cada any, més de 1.300 estudiants estrangers procedents de més de 20 països diferents, trien Idiomes UPF per aprendre català i espanyol i també per perfeccionar el coneixement d’algunes de les altres llengües que conformen la nostra oferta acadèmica. Troben en Idiomes UPF una formació de qualitat universitària que els hi permet optimitzar al màxim la seva experiència a Barcelona.

De la mateixa manera, més de 2.500 persones locals escullen els cursos d’Idiomes UPF on coneixen de primera mà la qualitat i experiència dels seus professors nadius, procedents de més de 15 països diferents (Estats Units, Anglaterra, Austràlia, Irlanda, Alemanya, Rússia, Japó, Xina, Marroc...), que fan inoblidable la seva aposta per formar-se en idiomes a la UPF.