Català

Catalan Landing Programme

 

 

 

Tallers de dues setmanes sobre la llengua i la cultura catalanes.

Qui pot accedir? Només membres de la UPF (programa subvencionat per la UPF)

Nivell: A1 

Setembre 2017

Cursos trimestrals de llengua per a membres de la UPF

 

 

 

Cursos trimestrals de llengua catalana que proporcionen a l’estudiant les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se en català.

Qui pot accedir? Només membres de la UPF (programa subvencionat per la UPF)

Nivells: A1, A2, B1, C1.2 

Setembre - Desembre 2017
Gener - Març 2018
Abril - Juny 2018

Cursos semipresencials per a membres de la UPF

 

 

 

Cursos semipresencials de llengua catalana que proporcionen a l’estudiant les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se en català.

Qui pot accedir? Només membres de la UPF (programa subvencionat per la UPF)

Nivells: B2.1, B2.2, C1.1 

Octubre - Novembre 2017
Gener - Març 2018
Març- Abril 2018

Cursos semipresencials de perfeccionament: nivell C2

 

 

 

Cursos semestrals de llengua catalana que proporcionen a l’estudiant les habilitats lingüístiques necessàries per tal d’assolir i acreditar el nivell superior de català.

Qui pot accedir? Membres de la UPF i persones externes.

Nivell: C2 

Octubre 2017- Febrer 2018
Març - Juny 2018