Avantatges de formar-se amb Idiomes UPF

Descobreix tot el que pots fer gràcies als cursos i proves acreditadores de llengües estrangeres realitzats a Idiomes UPF si ets estudiant de grau de la UPF

 

1. Demanar ajuts PARLA3 de fins a 600€ si vols fer un CURS o de 75€ si has fet una prova acreditadora:

  • Per a formació a IDIOMES UPF el curs 2022-2023:

Si ets estudiant de grau d'una universitat catalana, en superar un curs d'anglès, francès, alemany o italià de nivell A2 i fins al nivell B2.2 (inclòs) a IDIOMES UPF pots recuperar 350 € a través dels Ajuts Parla3 (Convocatòria curs 2022-2023 pendent de publicar-se. Per a més informació consulteu la convocatòria passada, curs 2021-2022, modalitat A

Si ets estudiant de grau d'una universitat catalana i ets becari (vas tenir concedida el curs 2021-2022 una beca Equitat o una beca de caràcter general per a estudis postobligatoris), matricula't en un curs d'Idiomes UPF el 2022-2023 (d'anglès, alemany, francès o italià de nivell A2 i fins al nivell B2.2 inclòs) i forma't de manera gratuïta! (Més informació sobre la convocatòria Parla3 per a becaris, curs 2022-2023)

 

  • Per a proves d'acreditació d'idiomes al curs 2022-2023:

Si ets estudiant de grau d'una universitat catalana i acredites el teu nivell B2 (o superior) d'anglès, francès, alemany o italià a través de la nostra prova PCCL, pots recuperar els 75 € de l'import de la prova a través dels Ajuts Parla3 (Convocatòria curs 2022-2023 pendent de publicar-se. Per a més informació consulteu la convocatòria passada, curs 2021-2022, modalitat C)

 

2. Sol·licitar crèdits RAC

Si fas un curs o una prova acreditadora amb Idiomes UPF podràs sol·licitar el reconeixement de fins a 6 crèdits RAC des del nivell B1 si ja has estudiat aquesta llengua a secundària i des de nivell A1 si no l'has estudiada! Consultar normativa vigent.

CURSOS:

ACREDITACIONS:

 

3. Aconseguir el Mínor en Plurilingüisme UPF!

Abans de graduar-te pots obtenir amb facilitat el Mínor en Plurilingüisme UPF amb el qual la UPF vol potenciar el domini de dues o més llengües estrangeres i reconèixer l'esforç i la dedicació en la formació en llengües estrangeres que els estudiants de la UPF han realitzat a la Universitat durant el seu període de formació, més enllà del seu itinerari formatiu principal.

 

4. Aconseguir el Passaport UPF!

Com ja saps, segons el Decret Llei 22/2021 de 5 d’octubre, deixa de ser obligatori per als estudiants que van iniciar estudis de grau en el curs 2018-2019 i posteriors acreditar un nivell B2 del MECR d’anglès, alemany, francès o italià com a requisit per graduar-se.

Tot i això, la UPF considera que la formació en llengües estrangeres dels nostres estudiants de grau és fonamental. Per tant, no només vol fomentar aquesta formació, sinó també reconèixer l’esforç dels estudiants que en els darrers anys s’han format i han acreditat com a mínim el nivell B2 en una d’aquestes llengües. Així, la UPF lliurarà un Passaport UPF d’acreditació i formació lingüístiques, com a complement al títol de graduat, a tots els estudiants de grau que es graduïn en el curs 2021-2022 o posteriorment i que en compleixin els requisits.