Avantatges de formar-se amb Idiomes UPF

Descobreix tot el que pots fer gràcies als cursos i proves acreditadores de llengües estrangeres realitzats a Idiomes UPF si ets estudiant de grau de la UPF

 

1. Demanar ajuts PARLA3 de fins a 600 euros si has fet un CURS o de 75 euros si has fet una prova acreditadora:

La Generalitat, des de fa uns anys, ofereix els ajuts de l’AGAUR - PARLA3 destinats a la formació en idiomes fins al nivell B2.2 inclòs. Consulta les bases de la convocatòria ajuts PARLA3 del curs 2021-2022.

Per sol·licitar aquests ajuts s’han de complir els següents requisits:

  • Haver iniciat els estudis de grau a partir del curs 2014-2015
  • No haver fet altre grau prèviament
  • No tenir acreditat el requisit de nivell B2.2 del MECR en anglès, francès, alemany o italià.
  • No haver obtingut un ajut PARLA3 per a un certificat de nivell B2 per la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per una altra modalitat de l’ajut.

A continuació tens un resum dels cursos i proves que pots fer a la UPF i amb els quals pots sol·licitar els Ajuts PARLA3:

 

 

 

2. Sol·licitar crèdits RAC

Si fas un curs o una prova acreditadora amb Idiomes UPF podràs sol·licitar el reconeixement de fins a 6 crèdits RAC des del nivell B1 si ja has estudiat aquesta llengua a secundària i des de nivell A1 si no l'has estudiada! Consultar normativa vigent.

CURSOS:

ACREDITACIONS:

 

3. Aconseguir el Mínor en Plurilingüisme UPF!

Abans de graduar-te pots obtenir amb facilitat el Mínor en Plurilingüisme UPF amb el qual la UPF vol potenciar el domini de dues o més llengües estrangeres i reconèixer l'esforç i la dedicació en la formació en llengües estrangeres que els estudiants de la UPF han realitzat a la Universitat durant el seu període de formació, més enllà del seu itinerari formatiu principal.

 

4. Aconseguir el Passaport UPF!

Com ja saps, segons el Decret Llei 22/2021 de 5 d’octubre, deixa de ser obligatori per als estudiants que van iniciar estudis de grau en el curs 2018-2019 i posteriors acreditar un nivell B2 del MECR d’anglès, alemany, francès o italià com a requisit per graduar-se.

Tot i això, la UPF considera que la formació en llengües estrangeres dels nostres estudiants de grau és fonamental. Per tant, no només vol fomentar aquesta formació, sinó també reconèixer l’esforç dels estudiants que en els darrers anys s’han format i han acreditat com a mínim el nivell B2 en una d’aquestes llengües. Així, la UPF lliurarà un Passaport UPF d’acreditació i formació lingüístiques, com a complement al títol de graduat, a tots els estudiants de grau que es graduïn en el curs 2021-2022 o posteriorment i que en compleixin els requisits.