Acreditació d'alemany

Inscripció a la prova: Inscripció a la prova:

  • Nivells: B1 - B2 - C1
  • Inscripció: Oberta fins a una setmana abans de la data escollida
  • Alumnes per convocatòria: Mínim 3 - màxim 25
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari: 5 convocatòries durant el curs
  • Crèdits alumnes UPF: 6 crèdits ECTS RAC (veure normativa RAC vigent)
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit. Amb el certificat de superació de nivell B2 o C1 en anglès, alemany, italià o francès, els estudiants de grau podran sol.licitar l'ajut Parla3 de 75€.
  • Destinataris: Tota la comunitat UPF (estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF) i el públic extern major de 16 anys.

Què és la PCCL?

És la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la UPF. Els candidats, en funció del seu resultat, acreditaràn el nivell B1 (llindar), B2 (Avançat) o C1 (Domini Funcional Efectiu) del MECR i hauràn de demostrar les seves competències en les diferents seccions de la prova: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, expressió escrita i expressió oral.

 

Durada de la prova

La PCCL té una durada aproximada de 3 hores.

Preu únic: 75€

Convocatòries PCCL - Curs 2021-2022 Convocatòries PCCL - Curs 2021-2022

Com inscriure't 

IMPORTANT! En el cas que siguis estudiant amb necessitats educatives especials i precisis adaptacions en els exàmens, cal que ens informis en el moment de la matrícula enviant un missatge a [email protected]. El no disposar de la informació amb temps suficient, podrà suposar la no aplicació de les adaptacions sol·licitades.

Matrícula oberta!  

Hauràs de seleccionar el codi [1715/1 - PCCL D'ALEMANY] , seleccionar l'idioma i data que t'interessa i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: