Acreditació d'alemany

Inscripció a la prova: Inscripció a la prova:

  • Nivells: B1 - B2 - C1
  • Inscripció: Oberta fins a una setmana abans de la data escollida
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari: 5 convocatòries durant el curs
  • Crèdits alumnes UPF: El nivell C1 dóna 6 crèdits RAC i permet superar el requisit B2; el nivell B2 permet superar el requisit B2 i dóna 6 crèdits RAC (veure normativa RAC vigent) als estudiants de grau d'abans del 2018-2019. El nivell B1 dóna 6 crèdits RAC si no has triat aquesta llengua (l'alemany) per superar el requisit de B2 al teu grau. 
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit. Amb el certificat de superació de nivell B2 o C1 en anglès, alemany, italià o francès, els estudiants de grau podran sol.licitar l'ajut Parla3 de 50€.
  • DestinatarisTota la comunitat UPF (estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF) i el públic extern major de 16 anys.

Què és la PCCL?

És la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la UPF. Els candidats, en funció del seu resultat, acreditaràn el nivell B1 (llindar), B2 (Avançat) o C1 (Domini Funcional Efectiu) i hauràn de demostrar les seves competències en les diferents seccions de la prova: Gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

Preu únic: 75€

Convocatòries 2018-2019: Convocatòries 2018-2019:

Proves acreditadores - Curs 2018-2019: Inscripció oberta!