Acreditació de català

PCCL de català PCCL de català

Prova Certificadora de Competència Lingüística de la UPF
 
Qui pot presentar-se: qualsevol persona
 
Preu únic: 75€
 

Prova multinivell : B1-B2-C1

 

Aquest curs 2018/2019 oferim 2 convocatòries!

 

Certificats oficials CIFALC Certificats oficials CIFALC

Qui pot presentar-se: persones que hagin rebut formació de català a Idiomes UPF.
 

Preu: 50 € (membres de la UPF) / 75€ (persones externes a la UPF)

Nivells: A2-B1-B2-C1-C2

 

Aquest curs 2018-2019 oferim 4 convocatòries!