Ensenya espanyol a qualsevol racó del món!

Preguntes freqüents Què diuen els antics alumnes

Iniciación a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 2022-2023

 • Durada i modalitat: 40 h presencials o virtuals (en funció de l'edició)
 • Localització: Campus Ciutadella (cursos presencials)
 • Certificat UPF: Certificat UPF d'assistència i informe qualitatiu

 

Objectius del curs:

El curs ofereix una visió general dels principis metodològics i tècniques per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera i proporciona les eines teòriques i pràctiques mínimes i indispensables per al futur professor d'espanyol. A les classes es tractaran les qüestions teòriques necessàries per a desenvolupar la competència docent, es proposaran diferents activitats d'anàlisi i de reflexió sobre el paper del professor, de l'alumne i de la llengua en el procés d'ensenyament-aprenentatge i es potenciarà la reflexió individual i el treball col·laboratiu amb la finalitat d'enriquir la reflexió.

Aquest curs pretén, a més a més:

 • Reflexionar sobre els conceptes bàsics relacionats amb el procés d'ensenyament i d'aprenentatge d'una llengua estrangera.
 • Familiaritzar-se amb l'ús de materials i recursos didàctics a l'aula.
 • Analitzar criteris didàctics i metodològics amb la finalitat de proporcionar les eines necessàries per a l'elaboració d'unitats didàctiques i per al bon desenvolupament de la pràctica docent.
 • Facilitar principis i tècniques d'avaluació.
 • Observar diferents aspectes de l'actuació d'un professor a la classe i identificar aspectes de la competència docent.
 • Elaborar una proposta d'intervenció docent.
 • Impartir docència directa a l'aula i analitzar posteriorment la pràctica docent (només a les edicions presencials).

 

Continguts del curs:

 • La classe 0: el punt de partida.
 • Què és ser un bon professor de llengua estrangera?
 • Models d'aprenentatge i documents de referència.
 • Manuals i altres recursos didàctics a l'aula.
 • Tractament de la gramàtica a la classe de ELE.
 • Tractament del vocabulari a la classe de ELE.
 • Activitats comunicatives: la comprensió i l'expressió escrites.
 • Activitats comunicatives: la comprensió i l'expressió orals.
 • La correcció i l'avaluació.
 • Planificació d'una unitat didàctica.
 • Tallers de reflexió lingüística.
 • Introducció a l'observació de classes.
 • Tutories individuals i en petits grups.
 • Sessions pràctiques: microensenyament i retroalimentació.
 • Docència directa a l'aula (només a les edicions presencials).

 

Edicions i horaris curs ELE 2022-2023:

 

1a Edició [VIRTUAL]: 13 FEBRER - 16 MARÇ, 2023 - MATRÍCULA TANCADA

Horari: de dilluns a dijous, 18.30 - 20.30 h

Període de matrícula: de l'1 de juliol, 2022 al 31 de gener, 2023

2a Edició intensiva [PRESENCIAL]: 3 - 14 JULIOL, 2023 - MATRÍCULA OBERTA

Horari: de dilluns a divendres, 9.30 - 14.00 h

Període de matrícula: de l'1 de juliol, 2022 al 20 de juny, 2023

Calendari dels cursos 2022-2023

 

El curs virtual consisteix en:

 • SESSIONS ONLINE EN DIRECTE. Les classes es realitzaran en directe en l’horari del curs, amb tot el grup, a través de la plataforma Collaborate.
 • ACTIVITATS ONLINE I OFFLINE. Es generaran diferents dinàmiques de grup, algunes de les quals en directe durant la classe i altres després de la classe com a mètode previst per a realitzar les activitats establertes com a treball autònom. En aquest sentit, s’habilitaran grups de treball: fòrums, sales online per a grups concrets, xats, etc.
 • TREBALL AUTÒNOM. S’assignarà treball autònom que hauràs de realitzar durant o després de la sessió de classe.
 • ATENCIÓ PERSONALITZADA. Tant a les classes en directe com durant el curs,rebràs sempre atenció personalitzada per part del docent. A més, disposaràs d’una hora d’atenció personalitzada setmanal en què podràs consultar els dubtes al teu professor a través de videoconferència.
 • AULA GLOBAL. A l'Aula Global disposaràs de tot el material que es faci servir a la classe, amb la finalitat de poder repassar o recuperar una classe a la qual no t'has pogut connectar en directe. No obstant això, és important remarcar que la participació continuada i activa a les diferents sessions serà essencial per a un bon rendiment i un millor aprofitament d'aquest curs.

 

Requisits d'accés:

Aquest curs de formació està adreçat a majors d'edat, preferentment graduats o estudiants de Traducció i Interpretació, Filologia, Llengües Aplicades o carreres afins, així com a totes aquelles persones de nivell universitari procedents d'altres disciplines que vulguin orientar la seva carrera professional cap a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

 

Certificat:

L’estudiant que hagi superat el curs rebrà un certificat de superació expedit per la Universitat Pompeu Fabra i un breu informe qualitatiu que descriurà el seu acompliment personal al llarg de les pràctiques docents.

 

Sessions informatives:

Al llarg de l'any acadèmic s'organitzaran diferents sessions informatives on la coordinadora d'espanyol, Carmen González, i les professores del curs ELE, Cristina Ortiz i Helena Moreno, t'explicaran en què consisteix el curs, et parlaran de la seva experiència personal com a professores d'espanyol i et mostraran testimonis d'antics alumnes que estan ensenyant espanyol a diferents racons del món.

 

Aquestes sessions informatives són gratuïtes i tindran lloc de manera virtual. Publicarem les dates de les sessions informatives unes setmanes abans de l'inici dels cursos.

 

Preu: 440 € (No s’apliquen descomptes)

 • El preu del curs inclou les classes teòriques, el material didàctic i el certificat UPF del curs.
 • Idiomes UPF es reserva el dret de cancel.lar qualsevol curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari, en aquest cas, es retornaria l’import total del curs.

Per reservar la teva plaça, hauràs de fer el pagament del curs.

Un cop s’arribi al nombre mínim d’alumnes per obrir el grup (11), Idiomes UPF enviarà un correu electrònic amb tota la informació del curs (aula, professor/a, etc).

 

Com puc fer la matrícula al curs?

Per matricular-te en el curs, hauràs de seleccionar el codi [1626/6 - Curs ELE] i afegir a la teva matrícula l'edició que vulguis realitzar i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: