Curs 2020-2021: Matrícula oberta Curs 2020-2021: Matrícula oberta

 • Durada i modalitat: 40 h presencials
 • Localització: Campus Ciutadella
 • Calendari:  3 edicions a l'any
 • Certificat UPF: Certificat UPF d'assistència i informe qualitatiu

 

Objectius del curs:

Aquest curs d’iniciació a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) ofereix una visió general dels principis metodològics i les tècniques per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera ELE i proporciona els instruments teòrics i pràctics mínims i indispensables al futur professor d'espanyol. A les classes es tracten les qüestions teòriques necessàries per a desenvolupar la competència docent i posteriorment els alumnes realitzen diverses pràctiques docents sota la supervisió dels professors del curs.

QUÈ APRENDRÀS AMB LES SESSIONS TEÒRIQUES

 • Reflexionar sobre els conceptes bàsics relacionats amb el procés d'ensenyament i d'aprenentatge d'una llengua estrangera.
 • Familiaritzar-se amb la utilització de materials i recursos didàctics a l'aula.
 • Analitzar criteris didàctics i metodològics amb el fi de proporcionar els instruments necessaris per a l'elaboració d'unitats didàctiques i per al bon desenvolupament de la pràctica docent.
 • Facilitar principis i tècniques d'avaluació.

QUÈ APRENDRÀS AMB LES SESSIONS PRÀCTIQUES:

 • Observar diverses sessions de classe i realitzar una anàlisi posterior d'aquestes.
 • Elaborar una proposta de programació d'actuació docent.
 • Impartir docència directa a l'aula i analitzar posteriorment la pràctica docent

 

Continguts del curs:

MÒDULS TEÒRICS:

La classe 0: què tenir en compte per el primer dia de classe Metodologia: materials didàctics i documents de referència / Aplicació d'altres recursos didàctics a l'aula. Tractament del vocabulari a la classe d'ELE Tractament de la gramàtica a la classe d'ELE
Planificicació d'una unitat didàctica Destreses lingüístiques: la comprensió i expressió escrita Destreses lingüístiques: la comprensió i expressió oral La correcció i l'avaluació a la classe d'ELE

MÒDULS PRÀCTICS:

Observació d'algunes sessions de classe Pràctica docent: simulació d'una classe Pràctica docent: intervenció en una classe real

Pràctica docent: planificació i disseny de materials.

Realització d'una classe.

Avaluació i anàlisi de les observacions Avaluació i anàlisi de la pràctica Avaluació i anàlisi de la pràctica Avaluació i anàlisi de la pràctica

 

Edicions i horaris curs 2020-2021:

1a Edició: 4 - 18 SETEMBRE, 2020  - MATRÍCULA OBERTA -

Horari: de dilluns a divendres, 9.30 - 14.00 h

Període de matrícula: del 5 de maig al 31 d'agost

2a Edició: 26 OCTUBRE - 26 NOVEMBRE, 2020

Horari: de dilluns a dijous, 17.00 - 19.00 h

Període de matrícula: del 20 juliol al 18 d'octubre

3a Edició: 8 FEBRER - 11 MARÇ, 2021

Horari: de dilluns a dijous, 9.30 - 11.30 h

Període de matrícula: de l'11 de novembre de 2020 al 21 de gener de 2021

4a Edició: 1 - 14 juliol, 2021

Horari: de dilluns a divendres, 9.30 - 14.00 h

Període de matrícula: de l'1 d'abril al 25 de juny

Consulta el calendari dels cursos 2020-2021

 

Requisits d'accés:

Aquest curs de formació està adreçat a majors d'edat, preferentment graduats o estudiants de Traducció i Interpretació, Filologia, Llengües Aplicades o carreres afins, així com a totes aquelles persones de nivell universitari procedents d'altres disciplines que vulguin orientar la seva carrera professional cap a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

 

Certificat:

L’estudiant que hagi superat el curs rebrà un certificat de superació expedit per la Universitat Pompeu Fabra i un breu informe qualitatiu que descriurà el seu acompliment personal al llarg de les pràctiques docents.

 

Preu: 440 € (No s’apliquen descomptes)

 • El preu del curs inclou les classes teòriques, el material didàctic i el certificat UPF del curs.
 • Idiomes UPF es reserva el dret de cancel.lar qualsevol curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari, en aquest cas, es retornaria l’import total del curs.

Per reservar la teva plaça, hauràs de fer el pagament del curs.

Un cop s’arribi al nombre mínim d’alumnes per obrir el grup (11), Idiomes UPF enviarà un correu electrònic amb tota la informació del curs (aula, professor/a, etc).

 

Com puc fer la matrícula al curs?

Per matricular-te al curs 2020-2021, hauràs de seleccionar el codi [1626/4 - Curs ELE] i afegir a la teva matrícula l'edició que vulguis realitzar i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: