Nou títol propi de la UPF: CATStudies

UPF Diploma in Catalan Language and Cultural Studies (CATStudies)

Descripció

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb el castellà, que hi és cooficial, i amb l’anglès, que hi té l’estatus de llengua de treball. Per tant, el català és la llengua que s’utilitza preferentment en l’àmbit institucional, mentre que en les activitats acadèmiques i de recerca hi tenen presència, en grau divers, les tres llengües, juntament amb altres llengües que es puguin utilitzar en els estudis de llengües o humanístics, principalment. D’altra banda, la UPF destaca com a universitat amb una clara vocació internacional, ja que rep una important quantitat d’estudiants internacionals anualment. Per tant, cal oferir «un marc sòlid d’acollida lingüística i cultural que faci possible la incorporació a la vida acadèmica dels membres de la comunitat universitària procedents de fora del domini lingüístic català» (Pla d’enfortiment de la llengua catalana, pàg. 48).

Amb l’objectiu de reconèixer l’esforç i la dedicació en la formació en llengua catalana que els estudiants procedents de fora del domini lingüístic català han dut a terme durant el seu període de formació, més enllà del seu itinerari formatiu principal, la UPF ofereix el títol propi UPF Diploma in Catalan Language and Cultural Studies (CATStudies). D’aquesta manera, es potencia, d’una banda, la integració dels estudiants inicialment no catalanoparlants amb els estudiants locals, i, de l’altra, s’impulsa també el coneixement de la llengua i cultura catalanes entre els membres de la comunitat UPF.

Aconsegueix 7 crèdits i demana el teu títol!

Formulari de sol·licitud