Acreditació d'espanyol

PCCL d'espanyol PCCL d'espanyol

Prova Certificadora de Competència Lingüística de la UPF
 
Preu únic: 75€

Prova multinivell: B1-B2-C1

 

Aquest curs 2018/2019 oferim 2 convocatòries!

 

DELE DELE

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol.
 
 
Convocatòries Instituto Cervantes:
Febrer - Abril - Maig - Juliol - Setembre - Octubre - Novembre