Acreditació de francès

Inscripció a la prova: Inscripció a la prova:

  • Nivells: B1 - B2 - C1
  • Inscripció: Oberta fins a una setmana abans de la data escollida
  • Alumnes per convocatòria: Mínim 3 - màxim 25
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari: 5 convocatòries durant el curs
  • Crèdits alumnes UPF: El nivell C1 dóna 6 crèdits ECTS RAC i permet superar el requisit B2; el nivell B2 permet superar el requisit B2 i dóna 6 crèdits ECTS RAC (veure normativa RAC vigent) als estudiants que van iniciar el grau abans del 2018-2019. El nivell B1 dóna 6 crèdits ECTS RAC si no has triat aquesta llengua per superar el requisit de B2 al teu grau o si vas començar el grau abans del 2018-2019.
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit. Amb el certificat de superació de nivell B2 o C1 en anglès, alemany, italià o francès, els estudiants de grau podran sol.licitar l'ajut Parla3 de 50€.
  • Destinataris: Tota la comunitat UPF (estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF) i el públic extern major de 16 anys.

Què és la PCCL?

És la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la UPF. Els candidats, en funció del seu resultat, acreditaràn el nivell B1 (llindar), B2 (Avançat) o C1 (Domini Funcional Efectiu) del MECR i hauràn de demostrar les seves competències en les diferents seccions de la prova: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, expressió escrita i expressió oral.

Preu únic: 75€

Convocatòries PCCL - Curs 2021 - 2022 Convocatòries PCCL - Curs 2021 - 2022

Com inscriure't 

IMPORTANT! En el cas que siguis estudiant amb necessitats educatives especials i precisis adaptacions en els exàmens, cal que ens informis en el moment de la matrícula enviant un missatge a [email protected]. El no disposar de la informació amb temps suficient, podrà suposar la no aplicació de les adaptacions sol·licitades.

Matrícula oberta!  

Hauràs de seleccionar el codi [1719/1 - PCCL DE FRANCÈS] , seleccionar l'idioma i data que t'interessa i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: