Espanyol

Cursos trimestrals de llengua per a membres de la UPF

 

 

45 hores presencials

Cursos trimestrals de llengua espanyola que proporcionen a l’estudiant les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se en espanyol.

Qui pot accedir? Només membres de la UPF

Nivells: Inicial A1 - Intermedi B1 

Preu: 90 € (cursos subvencionats per la UPF)

Spanish Program - cursos de llengua oberts a tothom

 

 

30 hores presencials

Programa d'espanyol organitzat en diferents mòduls de 30 al llarg de l'any. Aquest cursos de llengua i cultura espanyola proporcionen a l’estudiant les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se en espanyol.

Qui pot accedir? Tothom major de 16 anys

Nivells: Inicial A1 - Domini C2

Preu: 260 €