Idiomes UPF és el servei d'idiomes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de la seva creació fa ja més de quinze anys. És un equip dinàmic i compromès format per més de 40 professionals de més de 12 nacionalitats.

Missió

La nostra missió és respondre a les necessitats dels membres de la comunitat universitària de la UPF pel que fa a la formació i a la certificació de llengües, proporcionant-los la competència lingüística, tant en català i en espanyol com en llengües estrangeres, imprescindible per a una projecció multilingüe dins de l'àmbit social, acadèmic i professional.
La nostra oferta de cursos de llengües i de certificacions, caracteritzada per la seva qualitat universitària, també està adreçada a empreses i institucions, així com al públic extern.

Àmbits de treball

Idiomes UPF s’estructura en 5 àmbits de treball:

  1. Formació lingüística per a estudiants UPF i externs
  2. Formació lingüística per a professionals UPF i externs
  3. Avaluació i certificació lingüística per a la UPF i públic general
  4. Multilingüisme
  5. Administració i gestió de recursos