Notícies Notícies

Vés enrere

El sistema de percepció humana, dissenyat per processar grups funcionals de persones

El sistema de percepció humana, dissenyat per processar grups funcionals de persones

La recerca, publicada a la revista Psychological Science, revela que el sistema visual és més eficient detectant un parell de persones enfrontades, com si estiguessin interactuant, en lloc de dues persones que s'estan donant l'esquena.

14.03.2017

Diferents estudis han demostrat que la ment humana analitza escenes visuals formant grups funcionals –una gerra abocant aigua dins un got, per exemple-. Fins ara, aquest principi s’havia investigat amb objectes. Però com tracta el sistema visual una escena en la que hi ha persones?

No tots els estímuls que ens envolten tenen la mateixa oportunitat d’aconseguir la nostra atenció. El nostre sistema de vigilància visual afavoreix la detecció d’allò que és més rellevant per a la vida, la reproducció i la supervivència individual.

En els últims anys, investigadors del camp de la ciència cognitiva i de la neurociència han determinat que imatges dels nostres congèneres (cares i cossos humans) tenen un tractament privilegiat al nostre cervell, per tant els tractem de manera diferent i més eficient que altres objecte en el nostre entorn.  Però com fem front a escenes complexes que contenen diversos actors alhora?

Salvador Soto-Faraco, investigador del Centre de Cognició i Cervell vinculat al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, conjuntament amb Liuba Papeo, col·laboradora del centre i membre de l’Institut de Ciència Cognitiva Marc Jeannerod, i Timo Stein, professor de psicologia a la Universitat d’Amsterdam, han desenvolupat un paradigma per mesurar si el sistema visual processa de manera privilegiada la informació d’escenes amb parelles de persones interactuant, comparat amb altres objectes o imatges amb persones que no interactuen.

Els resultats, publicats el mes de gener a la revista Psychological Science, revelen que el tractament dels grups de persones depèn del seu posicionament. El sistema visual es més eficient detectant un parell de persones enfrontades, com si estiguessin interactuant, en lloc de dues persones que s’estan donant l’esquena o bé altres objectes. És a dir, sembla que l’anàlisi d’una escena amb gent implica l’agrupament funcional de les persones.

Els resultats obren la porta a desenvolupar una nova manera d’analitzar les escenes visuals i la selecció de les parts rellevants quan es troben en una situació grupal, amb l’objectiu de determinar quan és més probable que es produeixi un intercanvi o un esdeveniment social.

Aquest efecte d’agrupament de persones es cancel·la si les imatges s’inverteixen, per tant, suggereix que els grups funcionals de persones es perceben com una unitat estructurada i poden ser considerats com un rudiment inicial de la representació d’accions socials.

L’accés de la informació visual a la consciència implica organitzar la complexitat del nostre entorn i selecciona les parts més rellevants per a nosaltres. A més, el mecanisme és sensible a certs trets indicatius de relacions funcionals entre elements, com pot ser la posició de dues persones (de cara o d’esquena). Per tant, els resultats d’aquesta investigació suggereixen que el sistema de percepció humana està configurat per processar de forma privilegiada aquells estímuls que poden tenir un valor social i que, en conseqüència, tenen més rellevància per a la nostra vida quotidiana.

Article de referència: Liuba Papeo, Timo Stein y Salvador Soto-Faraco. The Two-Body Inversion EffectPsychological Science. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797616685769

Categories:


Destaquem Destaquem

ETIC

Xifres

891 Estudiants de grau
276 Estudiants de Postgrau
60 % internacionalització dels estudiants de postgrau
15 ERC grants
13 Investigadors ICREA
250 Personal d'administració i suport a la recerca
66 % internacionalització del personal