1. Abans de marxar
 2. Un cop a la universitat de destí
 3. Abans de tornar a la UPF
 4. Un cop has tornat

 

Coordinador/a d'intercanvi
 • Assessorament acadèmic
 • Validació acord d'estudis 
Secretaria de la Facultat 
 • Informació sobre com fer l'acord d'estudis
 • Matricula assignatures UPF
 • Recepció notes de l'estada a l'estranger
 • Reconeixement d'assignatures
Oficina de mobilitat i acollida (OMA)
 • Gestió convocatòria
 • Nominació d'estudiants
 • Gestió ajuts UPF 
 • Tramitació renúncies
 • FAQ's

 

 Documents i tràmits  Com?  Quan
0. Assisteix a les sessions informatives Consulta el calendari de sessions Març 2020
1. Assegura't que tens la teva credencial (document que t'acredita com a estudiant amb plaça de mobilitat. S'hi indica la destinació, la durada i l'idioma de docència) Te l'enviem per correu electrònic des de l'OMA

Maig 2020 

2. Informa'ns de: 

 • Les dates d'inici i finalització d'estada previstes
A través de la secretaria virtual Juliol 2020 

3. Contacta amb la universitat de destinació i prepara la teva estada

Consuta les Fact sheets i revisa el teu correu regularment. 

Depenent del semestre/trimestre que marxis 

4. Contracta una assegurança:

Qualsevol estudiant que marxi a l'estranger és responsable de tenir la seva pròpia cobertura sanitària i de responsabilitat civil, que és obligatòria.

Si viatges per Europa, assegura't de tenir, a més, la Targeta Sanitària Europea i de mirar la cobertura sanitària al país de destí.

Pots consultar, entre d'altres, l'assegurança Oncampus amb descomptes per estudiants.

5. Llegeix i signa electrònicament la Declaració responsable.

6. Emplena i signa la documentació que rebràs al teu correu electrònic):

 • ERASMUS: conveni de subvenció
 • CONVENI BILATERAL: document de compromís i d'acceptació de la beca (si s'escau)

Envia'ls tots tres a través del formulari de mobilitat de la seu electrònica. Aquí tens el tutorial per fer aquest tràmit.

Pots obtenir el teu certificat digital amb signatura electrònica en qualsevol entitat de registre.

Abans de marxar. 

 7. Informa'ns de: 

 • Les teves dades bancàries 
Si ets beneficiari d'un ajut, emplena les teves dades bancàries a través de la secretaria virtual

Abans de marxar.

8. Prepara el teu acord d'estudis  1. Emplena una proposta a través de la secretaria virtual.

2. Segueix les instruccions dels tutorials: mobilitat Erasmus o mobilitat de Conveni Bilateral.

Troba més informació al dossier d'informació acadèmica.

3. Un cop validat pel teu coordinador, imprimeix-lo i signa'l

4. Lliura'l a la Secretaria del teu centre 

Si comences la teva estada entre juliol i setembre de 2020: A partir d'abril

Si faràs la teva estada a partir de gener de 2021: A partir d'octubre

9. Matricula't! Assegura't de matricular-te a la UPF. Pensa que també t'hauràs de matricular a la teva universitat d'acollida. Període de matrícula corresponent a cada Facultat.
10. Només ERASMUS: Fes la 1a prova de nivell OLS (Online Linguistic Support)  Rebràs un correu electrònic amb una invitació per accedir a la plataforma i les instruccions. 2-3 mesos abans de començar la teva estada.
Tens 1 mes per fer la prova. 
11. Consulta la informació sobre visats Consulta-ho amb el consolat corresponent. Trobaràs les seves dades de contacte, segons país, al nostre web. Al més aviat possible
12. Consulta la informació sobre allotjament 

Consulta si la universitat de destí t'ofereix aquest servei.

També tens altres recursos:

Al més aviat possible 

Si has de renunciar al teu intercanvi envia a través d'una instància general de registre electrònic un d'aquests formularis en PDF, seguint les instruccions del mateix document:

- Renúncia 2019/2020

- Renúncia 2020/2021

Un cop enviada a través de la instància general, la tramitarem i veuràs que a la secretaria virtual la plaça apareix en color vermell. Aquest serà el comprovant que la renúncia s'ha tramitat correctament.