1. Abans de marxar
 2. Un cop a la universitat de destí
 3. Abans de tornar a la UPF
 4. Un cop has tornat

 

Coordinador/a d'intercanvi
 • Assessorament acadèmic
 • Validació acord d'estudis 
Contacta amb el/la Coordinador/a
Secretaria de la Facultat 
 • Informació sobre com fer l'acord d'estudis
 • Matricula assignatures UPF
 • Recepció notes de l'estada a l'estranger
 • Reconeixement d'assignatures
Contacta amb la Secretaria
Oficina de mobilitat i acollida (OMA)
 • Gestió convocatòria
 • Nominació d'estudiants
 • Gestió ajuts UPF 
 • Tramitació renúncies
 • FAQ's
Contacta amb l'OMA
Universitat de destinació
 • Registre
 • Informació de visat i allotjament
 • Enviament de la carta d'acceptació
 • Matrícula
 • Enviament del certificat de notes
Trobaràs les dades de
contacte a
l Fact Sheet
de cada universitat 

 

 Documents i tràmits  Com?  Quan
0. Assisteix a les sessions informatives Consulta el calendari de sessions  Abril 
1. Credencial (document que t'acredita com a estudiant amb plaça de mobilitat. S'hi indica la destinació, la durada i l'idioma de docència) Te l'enviem per correu electrònic des de l'OMA

Abril

2. Contacta, si cal, amb la universitat de destinació i prepara la teva estada Consuta les Fact sheets i revisa el teu correu regularment Depenent del semestre/trimestre que marxis 

3. Informa'ns de: 

Les dates d'inici i finalització d'estada previstes

A través de la secretaria virtual Abril

4. Consulta la resolució dels ajuts i informan's de les teves dades bancàries 

Si ets beneficiari d'un ajut, emplena les teves dades bancàries a través de la secretaria virtual Abans de marxar.

5. Contracta una assegurança:

Qualsevol estudiant que marxi a l'estranger és responsable de tenir la seva pròpia cobertura sanitària i de responsabilitat civil, que és obligatòria.

Si viatges per Europa, a part de tenir la Targeta Sanitària Europea i de consultar la cobertura sanitària al país de destí, és obligatori contractar una assegurança addicional.

Pots consultar, entre d'altres, l'assegurança Oncampus amb descomptes per estudiants.

Envia'ls tots tres a través del formulari de mobilitat de la seu electrònica.

Aquí tens el tutorial per fer aquest tràmit.

Pots trobar més informació sobre el registre, la seu electrònica, i els diferents certificats digitals acceptats, en aquest enllaç.

Recorda que si vols sol·licitar l'IDcat, pots obtenir-lo en qualsevol entitat de registre.

Abans de marxar. 

6. Llegeix i signa electrònicament la Declaració responsable.

7. Emplena i signa la documentació que rebràs al teu correu electrònic:

 • ERASMUS: conveni de subvenció
 • CONVENI BILATERAL: document de compromís i d'acceptació de la beca (si s'escau)
8. Prepara el teu acord d'estudis  1. Emplena una proposta a través de la secretaria virtual.

2. Segueix les instruccions dels tutorials: mobilitat Erasmus o mobilitat de Conveni Bilateral.

Troba més informació al dossier d'informació acadèmica.

3. Un cop validat pel teu coordinador, imprimeix-lo i signa'l

4. Lliura'l a la Secretaria del teu centre 

Si comences la teva estada entre juliol i setembre de 2021: A partir d'abril

Si faràs la teva estada a partir de gener de 2022: A partir d'octubre

9. Matricula't! Assegura't de matricular-te a la UPF. Pensa que també t'hauràs de matricular a la teva universitat d'acollida. Període de matrícula corresponent a cada Facultat.
10. Només ERASMUS: Fes la prova de nivell OLS (Online Linguistic Support)  Rebràs un correu electrònic amb una invitació per accedir a la plataforma i les instruccions. 2-3 mesos abans de començar la teva estada.
Tens 1 mes per fer la prova. 
11. Consulta la informació sobre visats

Consulta-ho amb el consolat corresponent. Trobaràs les seves dades de contacte, segons país, al nostre web.

Brexit: més informació al web d'estudiar fora

Al més aviat possible
12. Consulta la informació sobre allotjament 

Consulta si la universitat de destí t'ofereix aquest servei.

També tens altres recursos:

Al més aviat possible 
13. Si vols posar-te en contacte amb altres estudiants que marxin a la mateixa universitat, ciutat, etc. Entra al fòrum de mobilitat internacional  

Si has de renunciar al teu intercanvi envia a través d'una instància general de registre electrònic un d'aquests formularis en PDF, seguint les instruccions del mateix document:

- Renúncia 2020/2021

- Renúncia 2021/2022

Un cop enviada a través de la instància general, la tramitarem i veuràs que a la secretaria virtual la plaça apareix en color vermell. Aquest serà el comprovant que la renúncia s'ha tramitat correctament.