Les beques Erasmus+ pràctiques estan integrades dins del programa Erasmus+.

Aquest programa no només vol promoure la mobilitat dels estudiants per a estades acadèmiques en altres universitats de la UE o països participants, sinó també la mobilitat en pràctiques en empreses i institucions. Així, l’alumnat pot adquirir un coneixement més global del mercat de treball, una millor comprensió de l'entorn econòmic i social en l'àmbit europeu i, alhora, guanyar experiència professional i adquirir competències per enriquir el seu CV.


CONVOCATÒRIA ERASMUS+ PRÀCTIQUES UPF 2023

Si tens previst fer una estada de pràctiques en empreses o institucions a Europa, ja pots sol·licitar la teva beca Erasmus+ pràctiques, d'acord amb els terminis i el calendari de la nova convocatòria.

Consulta’n tots els detalls (requisits, imports, condicions...) a les bases i revisa el procediment de sol·licitud.

 

Calendari de la convocatòria 2023

Període de sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Publicació de la resolució provisional

Publicació de la resolució definitiva

Inici de les pràctiques

(a partir de...)

Ajuts convocats

Des del...

Fins al...

1

13/02/2023

26/02/2023

15/03/2023

22/03/2023

01/04/2023

15

2

24/04/2023

07/05/2023

24/05/2023

31/05/2023

15/06/2023

15

3

01/07/2023

16/07/2023

29/08/2023

05/09/2023

15/09/2023

15

4

27/11/2023

13/12/2023

17/01/2024

24/01/2024

01/02/2024

15

 

  • En cas que quedin ajuts sense adjudicar en algun dels períodes de resolució, s’acumularan al període següent.
     
  • Si en algun període hi ha més sol·licituds que ajuts convocats, les sol·licituds s'ordenaran seguint els criteris de selecció que es descriuen a les bases. Els que resultin suplents, podran optar a participar en el període següent, en cas que les dates de mobilitat ho permetin, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

Informació important

Què necessites?

Si has de renunciar...

Emplena, signa i envia aquest formulari, via instància general, a través de la seu electrònica de la UPF i contacta amb el teu coordinador o coordinadora d’Erasmus+ pràctiques.

Si ja has començat la mobilitat i ja has cobrat una part de la beca, hauràs de tornar tots els diners, excepte si la renúncia fos deguda a causes de força major. En aquest cas, la UPF et sol·licitaria només la devolució del període de pràctiques no realitzat, tot mantenint l'ajut corresponent al període completat, tot i que fos inferior a 2 mesos.

 

Consulta l'estat de la teva sol·licitud

Convocatòria UPF 2023:


Convocatòries anteriors

 

Altres convocatòries

Convocatòria Campus Iberus per realitzar pràctiques extracurriculars a Europa

Campus Iberus és un consorci d'universitats del nord d'Espanya, del qual la UPF en forma part. Des del 2017 organitza anualment convocatòries per finançar pràctiques a Europa, també en el marc del programa Erasmus, obertes als estudiants de les universitats que formen part del consorci. Ofereix, com a valor afegit, el fet que compta amb una xarxa d'empreses que treballen en la gestió de projectes europeus, on els/les estudiants poden sol·licitar fer les pràctiques, i per tant no cal tenir una empresa per sol·licitar la beca. S'ha de tenir en compte, però, que no hi ha reconeixement acadèmic per a aquestes pràctiques.

Les inscripcions es realitzen directament al consorci, seguint les instruccions de les seves bases. Els/les estudiants participants poden inscriure's, dins de la gestió de projectes, en àmbits específics, que van des de la informàtica, comunicació, economia, administració d'empreses, màrqueting, relacions internacionals, dret europeu, recerca, traducció, fins a l'àmbit de drets humans i recerca científica i social, entre d'altres.
 

Convocatòria octubre 2023

Registre a la plataforma: del 02 d'octubre del 2023 al 26 d'octubre del 2023.

Inscripció a les ofertes de pràctiques: a partir del 02 de novembre del 2023.

Període de pràctiques: entre el 08 de gener del 2024 fins al 31 de juliol del 2024.

Durada de les pràctiques: mínim de 2 mesos complets i consecutius i fins a un màxim de 12 mesos per cicle d'estudis. La quantitat màxima subvencionada serà de 4 mesos. 

Consulta les bases de la convocatòria