1. Abans de marxar
  2. Un cop a la universitat de destí
  3. Abans de tornar a la UPF
  4. Un cop has tornat
 Documents i tràmits  Com?  Quan
1. La teva CREDENCIAL  A la secretaria virtual Abans de setembre 2022

2. Informan's de: 
- Les dates d'inici i finalització d'estada

A la secretaria virtual Abans de setembre 2022
3. Contacta amb la universitat de destinació i prepara la teva estada Consuta els fulls de contacte de la universitat de destinació. Depenent del semestre/trimestre que marxis 

4. Entrega el Document de compromís

Emplenar, signar electrònicament i enviar a través de la seu electrònica per mitja d'una instància general, amb l'assumpte: "22/23 SICUE Document de compromís".

 

Depenent del semestre/trimestre que marxis:
- Juliol / Agost (si marxes durant el primer trimestre)
- Novembre / Desembre (si marxes a partir del segon trimestre)

5. Prepara el teu acord d'estudis 

1. Emplena una proposta
2. Lliura'l a la  Secretaria del teu centre 

Si has de fer canvis en l'acord d'estudis ho pots fer en el termini d'un mes a partir de la incorporació al centre de destí

Fins el 1 de juliol de 2022 per acords d'estudis del primer quatrimestre i anuals.
 
Fins el 28 d'octubre de 2022 per acords d'estudis del segon quatrimestre
 

Si has de renunciar al teu intercanvi envia aquest formulari, a través de la seu electrònica de la UPF, per mitjà d'una instància general, amb l'assumpte: Renúncia plaça SICUE.