1. Abans de marxar
  2. Un cop a la universitat de destí
  3. Abans de tornar a la UPF
  4. Un cop has tornat
 Documents i tràmits  Com?  Quan
1. La teva CREDENCIAL Es pot descarregar des de la secretaria virtual Maig de 2023

2. Informa'ns de:  
- Les dates d'inici i finalització d'estada

A la secretaria virtual Abans de setembre 2023
3. Contacta amb la universitat de destinació i prepara la teva estada Consulta els fulls de contacte de la universitat de destinació. Maig de 2023 

4. Entrega el Document de compromís

Emplenar, signar electrònicament i enviar a través de la seu electrònica per mitjà d'una instància general, amb l'assumpte: "23/24 SICUE Document de compromís".

 

Depenent del semestre/trimestre que marxis:
- Juliol / agost (si marxes durant el primer trimestre)
- Novembre / desembre (si marxes a partir del segon trimestre)

5. Prepara el teu acord d'estudis 

1. Emplena una proposta
2. Lliura'l a la Secretaria del teu centre 

Si has de fer canvis en l'acord d'estudis ho pots fer en el termini d'un mes a partir de la incorporació al centre de destí.

Fins al 14 de juliol de 2023 per acords d'estudis del primer quadrimestre i anuals.
 
Fins al 28 d'octubre de 2023 per acords d'estudis del segon quadrimestre
 

Si has de renunciar al teu intercanvi envia aquest formulari, a través de la seu electrònica de la UPF, per mitjà d'una instància general, amb l'assumpte: Renúncia plaça SICUE.