1. Abans de marxar
 2. Un cop a la universitat de destí
 3. Abans de tornar a la UPF
 4. Un cop has tornat
Coordinador/a d'intercanvi 
 • Assessorament acadèmic
 • Validació acord d'estudis 
Contacta amb el/la Coordinador/a
Secretaria de la Facultat 
 • Informació sobre com fer l'acord d'estudis
 • Matrícula assignatures UPF
 • Recepció notes de l'estada 
 • Reconeixement d'assignatures
Contacta amb la Secretaria
Oficina de mobilitat i acollida (OMA)
 • Gestió convocatòria
 • Nominació d'estudiants
 • Tramitació renúncies
Contacta amb l'OMA
Universitat de destinació
 • Registre
 • Allotjament
 • Enviament de la carta d'acceptació
 • Matrícula
 • Enviament del certificat de notes
Trobaràs les dades de
contacte al Fact Sheet
de cada universitat 

 

 

 Documents i tràmits  Com?  Quan
0. Assisteix a la sessió informativa Accedeix al vídeo de la sessió informativa de l'OMA (15/05/24) clicant aquí. Maig de 2024
1. La teva CREDENCIAL Es pot descarregar des de la secretaria virtual Maig de 2024

2. Informa'ns de:  
- Les dates d'inici i finalització d'estada

A la secretaria virtual Abans de setembre 2024
3. Contacta amb la universitat de destinació i prepara la teva estada Consulta els fulls de contacte de la universitat de destinació. Maig de 2024

4. Entrega el Document de compromís

Emplenar, signar electrònicament i enviar a través de la seu electrònica per mitjà d'una instància general, amb l'assumpte: "24/25 SICUE Document de compromís".

 

Depenent del semestre/trimestre que marxis:
- Juliol / agost (si marxes durant el primer trimestre)
- Novembre / desembre (si marxes a partir del segon trimestre)

5. Prepara el teu acord d'estudis 

1. Emplena una proposta
2. Lliura'l a la Secretaria del teu centre 

Si has de fer canvis en l'acord d'estudis ho pots fer en el termini d'un mes a partir de la incorporació al centre de destí.

Fins al 29 de juliol de 2024 per acords d'estudis del primer quadrimestre i anuals.
 
Fins al 28 d'octubre de 2024 per acords d'estudis del segon quadrimestre
 

Si has de renunciar al teu intercanvi envia aquest formulari, a través de la seu electrònica de la UPF, per mitjà d'una instància general, amb l'assumpte: Renúncia plaça SICUE.