1. Abans de marxar
  2. Un cop a la universitat de destí
  3. Abans de tornar a la UPF
  4. Un cop has tornat
 Documents i tràmits  Com?  Quan
1. La teva CREDENCIAL  A la secretaria virtual Abans de setembre 2020

2. Informan's de: 
- Les dates d'inici i finalització d'estada

A la secretaria virtual Abans de setembre 2020
4. Entrega el Document de compromís Emplenar, signar electrònicament i enviar a través de la seu electrònica per mitja d'una instància general, amb l'assumpte: "21/22 SICUE Document de compromís". Abans de setembre 2020

3. Contacta amb la universitat de destinació i prepara la teva estada 

Consuta els fulls de contacte de la universitat de destí

 

Depenent del semestre/trimestre que marxis 

 

4. Prepara el teu acord d'estudis 

1. Emplena una proposta
2. Lliura'l a la  Secretaria del teu centre 

Si has de fer canvis en l'acord d'estudis ho pots fer en el termini d'un mes a partir de la incorporació al centre de destí

Fins el 15 de setembre de 2020 per acords d'estudis del primer quatrimestre i anuals.
 
Fins el 31 d'octubre de 2020 per acords d'estudis del segon quatrimestre
 

Si has de renunciar al teu intercanvi envia a [email protected] aquest formulari.