1. Abans de marxar
  2. Un cop a la universitat de destí
  3. Abans de tornar a la UPF
  4. Un cop has tornat
 Documents i tràmits  Com?  Quan

1. Certificat d'arribada:

Erasmus i Erasmus+ Internacional  

Conveni Bilateral

Emplena el certificat d'arribada i fes-lo signar i segellar per la universitat de destinació

Envia'l a través d'una instància general a la Seu electrònica

En arribar a la universitat de destinació.

Màxim de 30 dies des de l'arribada.

2. Confirmació o canvis a l'acord d'estudis

Secretaria virtual

1 mes des de l'inici de l'estada