A continuació, destaquem el calendari provisional de la convocatòria 2022-23 i els punts principals d'aquesta.

 

Calendari-resum provisional de la convocatòria 2022-23 Calendari-resum provisional de la convocatòria 2022-23

Fins al 16 novembre 

Acreditació d'idiomes

Del 8 al 12 de novembre

International Days + Sessions informatives
 

 

Del 17 al 26 de novembre

Sol·licitud de places d'intercanvi

A partir 29 de novembre

Publicació llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Període d'al·legacions de 10 dies naturals.

Segona quinzena desembre (abans de Nadal)
Publicació definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

Gener 2022

Primera assignació de places

Febrer 2022

Segona assignació de places (Reassignació) 

Març 2022

Assignació definitiva de places

Nominacions

Sessions informatives pels estudiants amb plaça de mobilitat

Com funciona la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2022-23?