Documents i tràmits  Com?  Quan

1. Certificat finalització:

ERASMUS (curs 2018/19)

Conveni Bilateral (curs 2018/19)

ERASMUS i Erasmus+ Internacional (curs 2019/20)

Conveni Bilateral (curs 2019/20)

 

1. Emplena aquest formulari i fes-lo signar i segellar per la universitat de destinació

2. A la tornada entrega l'original a l'OMA (no s'acceptaran còpies escanejades)

3. És recomanable que te'n quedis una còpia

30 dies en tornar a la UPF 
2. Fes la segona prova OLS (només pels ERASMUS) En el mateix enllaç on vas fer la primera prova. El tens al teu correu electrònic de la UPF. Abans de la data final de la teva estada