1. Abans de marxar
  2. Un cop a la universitat de destí
  3. Abans de tornar a la UPF
  4. Un cop has tornat
 Documents i tràmits  Com?  Quan

1. Certificat finalització:

ERASMUS i Erasmus+ Internacional 

Conveni Bilateral 

Emplena el certificat de finalització i fes-lo signar i segellar per la universitat de destinació

Envia'l  a través d'una instància general de la Seu electrònica

30 dies en tornar a la UPF 
2. Fes la segona prova OLS (només pels ERASMUS 19/20 i en funció del resultat de la primera prova) En el mateix enllaç on vas fer la primera prova. El tens al teu correu electrònic de la UPF. Abans de la data final de la teva estada