L'Erasmus+  pràctiques és una modalitat del programa Erasmus que ofereix finançament per a estades de pràctiques en empreses, institucions, centres formatius, centres de recerca o altres organitzacions a estudiants que estiguin matriculats en centres d'educació superior.
 

La convocatòria UPF 2018/19 ja s'ha obert, amb una primera resolució de 40 ajuts i una ampliació de 15 ajuts més, per a pràctiques que finalitzin abans del 31 de maig de 2020.

L'import dels l'ajuts depèn del país de destinació:

Grup de països Llistat de països Ajut mensual Complement becaris generals 17/18
Grup 1:
Països del programa amb nivell de vida superior
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia. 400 € 100 €
Grup 2:
Països del programa amb nivell de vida mig
Alemanya, Àustria*, Bèlgica, França*, Grècia, Itàlia*, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre. 350 € 100 €
Grup 3:
Països del programa amb nivell de vida inferior
Bulgària, Croàcia**, Eslovàquia,Eslovènia**, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca**, Romania, Turquia** i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia. 300 € 100 €

*Si l’estada finalitza abans del 31 de maig de 2019, l’import mensual serà de 400 euros. En cas de ser també becari general el 17/18, el complement addicional, serà de 75 euros.

**Si l’estada finalitza abans del 31 de maig de 2019, l’import mensual serà de 350 euros. En cas de ser becari general el 17/18, el complement addicional, serà de 75 euros.

 

Els estudiants amb una discapacitat reconeguda poden rebre un ajut complementari. Contacta amb el Servei de Relacions Internacionals per a més informació.