Si has estat adjudicatari d'una plaça d'intercanvi en una universitat dels països de la UE...

Consulta la Carta de l'Estudiant Erasmus.

L'import de l'ajut depèn del país de destinació: (Informació de la Guia Erasmus+). Segons la darrera informació disponible de les tarifes aplicables pel 2023-24, els grups i imports eren els següents:

Grup País de destinació    
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia.  310 euros mensuals  
2 Alemanya, Austria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Holanda,  Portugal, Xipre.  260 euros mensuals  
Bulgaria, Croàcia, República Txeca, Estònia, Letònia, Lituània, Hungria, Polònia, Rumania, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, República de Macedònia del Nord, Turquia. 210 euros mensuals
 

Mesures d'equitat i inclusió:

  • Els estudiants UPF que gaudeixin de beca de règim general del MECD concedida al 2022 i estudiants amb necessitats especials, podran veure incrementat l’ajut mensual, segons estableixi l’organisme gestor dels ajuts Erasmus+ a Espanya, el SEPIE. Pels estudiants del curs 2022-23, aquest ajut ha estat de 250€/mes addicionals.
  • Els estudiants que optin a places de mobilitat Erasmus+ tindran accés als ajuts complementaris per necessitats especials que escaigui segons el seu grau de discapacitat. Erasmus+ destina un finançament específic per a donar suport a la mobilitat d’aquests participants per a què, en cas necessari, puguin ser acompanyats i fins al 100% dels costos siguin subvencionables.

Protecció i seguretat dels participants:

La protecció i la seguretat dels participants en Erasmus+ són principis importants del programa. Totes les persones que participen en el programa Erasmus+ han de tenir l'oportunitat d'aprofitar plenament les possibilitats que ofereix en materia de desenvolupament professional i d'aprenentatge. Això s'ha de garantir en un entorn segur que respecti i protegeixi els drets de totes les persones.

Per això, tots els estudiants i estudiants en pràctiques, entre d'altres, que participin en una activitat de mobilitat en el marc de totes les Accions Clau del programa Erasmus+ hauran d'estar assegurades contra els riscos associats a la seva participació en aquestes activitats.
 
En qualsevol cas, han d'estar coberts els següents aspectes: 
 

a) Sempre que sigui pertinent, assegurança de viatge (que inclogui deteriorament o pèrdua de l'equipatge);

b) assegurança de responsabilitat civil (que inclogui, quan procedeixi, responsabilitat professional);

c) assegurança d'accidents i enfermetat greu (que inclogui incapacitat temporal o permanent);

d) assegurança de defunció (que inclogui repatriació en cas de projectes executats a l'estranger).

Si procedeix, es recomana encaridament que els participants en activitats transnacionals siguin titulars d'una Targeta Sanitària Europea. Es tracta d'una targeta que dóna accés a assistència sanitària pública en qualsevol dels vint-i-vuit països de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega en les mateixes condicions i al mateix cost (gratuïta en alguns països) que les persones asseguradas en el país de que es tracti, sempre i quan aquesta assistència resulti necessària des del punt de vista mèdico. Es pot obtenir més informació sobre la targeta i com obtenir-la aquí.