Si has estat adjudicatari d’una plaça a una universitat a Suïssa:

  • Sol·licitud a la universitat de destinació
  • Informació del programa: MOVETIA