En el món occidental, la responsabilitat social de les empreses i les institucions ha adquirit un major protagonisme en els darrers temps, esdevenint, també, una qüestió central per a les institucions públiques i, en especial, per a les universitats.

A la UPF, sota el lideratge del vicerectorat responsable de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, s’han multiplicat les actuacions i els programes institucionals destinats a un major desenvolupament de la responsabilitat social universitària i, molt especialment, de les propostes i els projectes a iniciativa dels membres d’aquesta comunitat universitària.

Pel que fa al Consell Social de la UPF, per naturalesa i funcions, assumeix plenament la centralitat de la responsabilitat social en l’activitat i l’estratègia de la Universitat i valora molt positivament la feina duta a terme, entenent que cal fer-ne una màxima difusió a la societat. A aquests efectes, col·labora amb la UPF Solidària, la convocatòria d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social per a la recerca, la convocatòria dajuts per a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys i convoca, anualment, el concurs de projectes a la responsabilitat social universitària.