En el marc de connexió entre la universitat i la societat, el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra organitza diferents actes que es constitueixen com a una plataforma privilegiada per a l'intercanvi de propostes i d'inquietuds acadèmiques i socials al voltant d'una qüestió d'actualitat.


Curs 2005-06

Curs 2003-04

  • La protecció de la propietat intel·lectual en el marc d'Internet: un debat urgent
    Aproximació multidisciplinària a les problemàtiques i alternatives que genera la societat de la informació on els processos de digitalització de continguts posen de manifest l'obsolescència de les lleis actuals de protecció intel·lectual.

Curs 2002-03

  • La genòmica al segle XXI. Els límits de l'ètica
    El coneixement i les seves aplicacions no són mai neutres, i generen un ampli debat l'abast del qual implica no només la nostra salut, sinó també les nostres capacitats d'intervenció en nosaltres mateixos i sobre el futur de la nostra espècie.
  • La fiabilitat de la informació financera
    Els usuaris de la informació financera reclamen que aquesta sigui fiable i rellevant per la presa de decisions empresarials. En aquesta sessió s'analitza l'estat de salut de la informació financera al nostre país.