En desenvolupament del marc normatiu del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra es crea el Fòrum social i empresarial com a entorn de promoció de la participació i l'assessorament social i com a instrument de suport a la participació de la societat en la Universitat.

Organització, funcionament i objectius

 • La presidència serà exercida pel president o presidenta del Consell Social.
 • El secretari o secretària del Consell actuarà com a secretari.
 • Es realitzaran, com a mínim, dues sessions plenàries cada curs acadèmic.
 • Les propostes debatudes o acordades en les sessions del Fòrum s'informaran al ple o a les comissions del Consell Social, en funció dels àmbits de treball.

Els principals objectius són:

 • Assessorar sobre les oportunitats i les necessitats socials en relació amb la programació universitària.
 • Col·laborar en el disseny de programes acadèmics bàsics o complementaris, d'especialització o d'extensió universitària. En especial, en els continguts pràctics i/o metodològics relacionats amb les aptituds i les actituds del futur professional i en aquells de caràcter transversal o multidisciplinari.
 • Assessorar en la promoció, l'avaluació i el seguiment de la inserció laboral dels titulats, en la formalització de convenis, la borsa de treball o les pràctiques a empreses.
 • Informar sobre les tendències en matèria de gestió dels recursos humans.
 • Potenciar la col·laboració de les empreses en els programes de recerca i de desenvolupament científic i/o tecnològic de la Universitat.
 • Promoure les iniciatives de desenvolupament, d'innovació i de gestió empresarial en els àmbits formatius i científics de la nostra Universitat.
 • Col·laborar en el desenvolupament de la perspectiva internacional comú entre el món de l'empresa i el de la Universitat.
 • Ajudar a establir convenis de transferència tecnològica entre les empreses del Fòrum empresarial i la UPF.
 • Assessorar en l'aplicació del coneixement i la recerca universitàries a les necessitats de la societat i del teixit productiu.
 • Assessorar en l'organització de conferències, jornades o presentacions d'empreses, en col·laboració amb els centres, departaments i instituts de la Universitat.

Composició

El Fòrum social i empresarial del Consell Social de la UPF es constituirà, fins a un màxim de cinquanta membres:

 • La rectora o rector de la UPF.
 • La presidenta o president del Consell Social de la UPF.
 • Tres representants del Consell de Govern de la UPF.
 • Els presidents o presidentes de les comissions del Consell Social de la UPF.
 • Representants d'empreses i institucions que siguin els principals 'empleadors' dels titulats de la UPF.
 • Representants d'empreses i institucions col·laboradores de les càtedres d'empresa de la UPF.
 • Representants d'empreses i institucions que potenciïn el desenvolupament de la recerca de la Universitat mitjançant acords, convenis o contractes.

Empreses, Institucions i Organitzacions

ABERTIS GRUP FERRER
ADQUALIS GRUPO SANTANDER
AGBAR HEWLETT PACKARD
AJUNTAMENT DE BARCELONA INDRA
BANC DE SABADELL KPMG INTERNATIONAL
BARCELONA ACTIVA LA CAIXA
BAYER LA VANGUARDIA
CAMBRA DE COMERÇ LABORATORIS DR. ESTEVE
CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TV MEDIAPRO
CREU ROJA MICROSOFT
CUATRECASAS NOVARTIS FARMA
DELOITTE PRICEWATERHOUSECOOPERS
ERNST & YOUNG ROCA JUNYENT, S.L.P.
FIATC ASSEGURANCES SANOFI-AVENTIS
FIRA DE BARCELONA SIEMENS
FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL BCN SONY ESPAÑA
GARRIGUES TELEFÒNICA
GENERALITAT DE CATALUNYA TOP CABLE
GRIFOLS URÍA MENÉNDEZ, S.L.P.

Sessions de treball del Fòrum Social i Empresarial

 • 16a. sessió: 4 de juliol de 2019, edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella. Temes de treball: "Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement", 
 • 15a. sessió: 8 de febrer de 2018, edifici Tànger del campus de Poblenou. Temes de treball: Recepció i visita al Tecno Track i la programació de grau vinculada al model educatiu de la UPF.
 • 14a. sessió: 14 de març de 2016, edifici Balmes de la UPF. Temes de treball: El nou Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 i la UPF Barcelona School of Managment (BSM)
 • 13a. sessió: 27 de gener de 2015, edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella. Temes de treball: El 25è Aniversari de la Universitat Pompeu Fabra i les pràctiques acadèmiques dels estudiants de grau.
 • 12a. sessió: 21 de gener de 2014, seu de l'ESCI. Temes de treball: El projecte "Phonos: cultura i tecnologia musical" del Grup de Recerca en Tecnologies Musicals i l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
 • 11a. sessió: 5 de febrer del 2013, avantsala Tàpies del campus de la Ciutadella. Temes de treball: El projecte de pràctiques als graus i la recerca al departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • 10a. sessió: 31 de gener del 2012, edifici Balmes de la UPF. Temes de treball: Les aplicacions lingüístiques al servei de les empreses i La Barcelona School of Management (BSM)
 • 9a. sessió: 30 de novembre del 2010, sala polivalent del campus de Poblenou. Temes de treball: Campus UPF-Icària Internacional i Programa Alumni UPF
 • 8a. sessió: 5 de novembre del 2009, annex Ramon Turró del campus de la Ciutadella. Temes de treball: Estratègia UPF25, Recerca i Postgraus
 • 7a. sessió: 11 de febrer del 2009, edifici Wellington del campus de la Ciutadella. Temes de treball: Innovació empresarial i recerca universitària: una relació necessària i El nou professional multilingüe 
 • 6a. sessió: 10 d'abril del 2008, edifici la Nau del campus de Poblenou. Temes de treball: Presentació del nou Campus de la Comunicació de la UPF i Debat sobre Empresa i Universitat al Districte [email protected]
 • 5a. sessió: 26 de juliol del 2007, àgora del campus de la Ciutadella. Temes de treball: emprenedoria Projectes: Premi a l'emprenedoria de graduats i estudiants i tallers competencials
 • 4a. sessió: 28 de febrer del 2007, edifici Rambla de la UPF. Temes de treball: la inserció i l'adequació del perfil professional dels titulats universitaris des del punt de vista de les empreses ocupadores i els nous projectes de la UPF per al 2007. 
 • 3a. sessió: 6 de juliol del 2006, Parc de Recerca Biomèdica. Temes de treball: funcionament i aspectes pràctics del procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i presentació de l'estudi de les competències professionals dels graduats.
 • 2a. sessió: 7 de febrer del 2006, edifici Mercè de la UPF . Temes de treball: estratègies i iniciatives d'èxit arreu del món en relació amb la vinculació entre Universitat i Empresa i presentació del model de finançament actual de la Universitat.
 • Sessió constitutiva: 20 de juny del 2005, auditori del campus de Ciutadella. Temes de treball: competències dels graduats universitaris en relació amb les necessitats actuals de la societat i presentació dels resultats de l'enquesta sobre la inserció laboral dels titulats de la UPF i el grau de satisfacció amb la formació rebuda.

Imatges de les sessions