En desenvolupament del marc normatiu del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra es crea el Fòrum social i empresarial com a entorn de promoció de la participació i l'assessorament social i com a instrument de suport a la participació de la societat en la Universitat.(Acord del Ple del Consell Social de 22 de desembre del 2004, modificat per acord del Ple del Consell Social del 17 de novembre del 2022)

Objectius

 • promoure iniciatives de transferència de coneixement, de desenvolupament i d’innovació;
 • assessorar i contrastar els projectes de la Universitat;
 • assessorar sobre les oportunitats i les necessitats en relació amb la programació universitària;
 • col·laborar en el disseny de programes acadèmics bàsics o complementaris, d'especialització o d'extensió universitària; en especial, al respecte dels continguts pràctics i/o metodològics relacionats amb les aptituds i les actituds del futur professional i en aquells de caràcter transversal o multidisciplinari;
 • assessorar i donar suport en la cerca de vies de finançament per als projectes de la Universitat;
 • ajudar a identificar els projectes de filantropia i els possibles donants i
 • esdevenir altaveus i promotors de la Universitat.

Funcionament

 • la presidència serà exercida pel president o presidenta del Consell Social;
 • les activitats seran promogudes pel Consell Social i/o a iniciativa d’algun dels membres d’aquest fòrum;
 • les activitats, propostes o acords s’informaran al ple del Consell Social i
 • el secretari o secretària del Consell Social actuarà com a secretari d’aquest fòrum.”

Composició

 • el president o la presidenta del Consell Social,
 • el rector o la rectora de la Universitat i
 • les empreses i organitzacions amb una especial vinculació a la Universitat (empleadores de graduats, col·laboradores amb càtedres d’empresa o doctorats industrials, contractants de serveis de recerca, etc.), les que vulguin apropar-se i comprometre’s amb el desenvolupament i el progrés institucional i aquelles amb qui la UPF estigui interessada en establir una vinculació.

Sessions de treball del Fòrum Social i Empresarial

 • 16a. sessió: 4 de juliol de 2019, edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella. Temes de treball: "Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement", 
 • 15a. sessió: 8 de febrer de 2018, edifici Tànger del campus de Poblenou. Temes de treball: Recepció i visita al Tecno Track i la programació de grau vinculada al model educatiu de la UPF.
 • 14a. sessió: 14 de març de 2016, edifici Balmes de la UPF. Temes de treball: El nou Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 i la UPF Barcelona School of Managment (BSM)
 • 13a. sessió: 27 de gener de 2015, edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella. Temes de treball: El 25è Aniversari de la Universitat Pompeu Fabra i les pràctiques acadèmiques dels estudiants de grau.
 • 12a. sessió: 21 de gener de 2014, seu de l'ESCI. Temes de treball: El projecte "Phonos: cultura i tecnologia musical" del Grup de Recerca en Tecnologies Musicals i l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
 • 11a. sessió: 5 de febrer del 2013, avantsala Tàpies del campus de la Ciutadella. Temes de treball: El projecte de pràctiques als graus i la recerca al departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • 10a. sessió: 31 de gener del 2012, edifici Balmes de la UPF. Temes de treball: Les aplicacions lingüístiques al servei de les empreses i La Barcelona School of Management (BSM)
 • 9a. sessió: 30 de novembre del 2010, sala polivalent del campus de Poblenou. Temes de treball: Campus UPF-Icària Internacional i Programa Alumni UPF
 • 8a. sessió: 5 de novembre del 2009, annex Ramon Turró del campus de la Ciutadella. Temes de treball: Estratègia UPF25, Recerca i Postgraus
 • 7a. sessió: 11 de febrer del 2009, edifici Wellington del campus de la Ciutadella. Temes de treball: Innovació empresarial i recerca universitària: una relació necessària i El nou professional multilingüe 
 • 6a. sessió: 10 d'abril del 2008, edifici la Nau del campus de Poblenou. Temes de treball: Presentació del nou Campus de la Comunicació de la UPF i Debat sobre Empresa i Universitat al Districte 22@
 • 5a. sessió: 26 de juliol del 2007, àgora del campus de la Ciutadella. Temes de treball: emprenedoria Projectes: Premi a l'emprenedoria de graduats i estudiants i tallers competencials
 • 4a. sessió: 28 de febrer del 2007, edifici Rambla de la UPF. Temes de treball: la inserció i l'adequació del perfil professional dels titulats universitaris des del punt de vista de les empreses ocupadores i els nous projectes de la UPF per al 2007. 
 • 3a. sessió: 6 de juliol del 2006, Parc de Recerca Biomèdica. Temes de treball: funcionament i aspectes pràctics del procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i presentació de l'estudi de les competències professionals dels graduats.
 • 2a. sessió: 7 de febrer del 2006, edifici Mercè de la UPF . Temes de treball: estratègies i iniciatives d'èxit arreu del món en relació amb la vinculació entre Universitat i Empresa i presentació del model de finançament actual de la Universitat.
 • Sessió constitutiva: 20 de juny del 2005, auditori del campus de Ciutadella. Temes de treball: competències dels graduats universitaris en relació amb les necessitats actuals de la societat i presentació dels resultats de l'enquesta sobre la inserció laboral dels titulats de la UPF i el grau de satisfacció amb la formació rebuda.

Imatges de les sessions