Transferència de Coneixement

- NODE UPF, la Setmana de la Transferència, que es va realitzar del 7 a l’11 de novembre impulsada pel vicerectorat de Transferència de Coneixement i el Consell Social i que té per objectius donar a conèixer les d’activitats de transferència de la Universitat i estrènyer els vincles de la col·laboració amb la societat.

- UPF INNOValora, aquest programa, en tercera edició, està organitzat per la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle i impulsa la transferència al mercat i a la societat dels coneixements tecnològics generats a la Universitat.

El Consell Social de la UPF hi col·labora, d’una banda, cobrint els costos de formació en transferència, innovació i emprenedoria segons les necessitats de cada projecte; de l’altra, atorgant un premi de 5.000 euros al projecte que demostri una millor evolució del seu enfocament cap al mercat després del seu pas pel programa.

Premi a la Transferència de Coneixement: fins al curs 2019-2020, el Consell Social l'ha convocat, anualment.

Innovació docent

- Distinció Jaume Vicens Vives, creada l'any 1996 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en modalitat individual i col·lectiva, amb la finalitat de reconèixer la tasca dels professors i professores i també de col·lectius universitaris en la seva contribució a la millora de la qualitat en la docència, la renovació metodològica i l’elaboració de materials docents innovadors. Candidatures guardonades

- iGEMun concurs de biologia sintètica en el qual els estudiants han de dissenyar i construir innovadors i sofisticats sistemes d'enginyeria genètica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que equips multidisciplinaris dissenyin, construeixin, i avaluin un sistema utilitzant parts biològiques intercambiables i tècniques de biologia molecular, per tal de donar solució a problemes actuals.

- Premi a la Qualitat en la Docència: fins a l'any 2019, el Consell Social l'ha convocat, anualment.

 Emprenedoria i innovació (estudiants, alumni i PAS)

- Premi UPF Emprèn

Premi a la iniciativa i innovació en l'administració i els serveis: fins a l'any 2019, el Consell Social l'ha convocat, anualment.