La Universitat Pompeu Fabra va crear l'any 2007 una convocatòria pròpia d'ajuts en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament. El fons econòmic de la convocatòria està constituït per ingressos propis de la UPF, per les aportacions voluntàries i per la participació del Consell Social de la UPF.

A través de la convocatòria se subvencionen projectes de sensibilització i de cooperació al desenvolupament liderats per membres de la comunitat universitària de la UPF.

La convocatòria és anual i es publica al darrer trimestre de l'any l'anterior.

 

Convocatòria anual d'ajuts 2020

 Més informació: