L'any 2007, la Universitat Pompeu Fabra va crear una convocatòria anual pròpia d'ajuts en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament que, al llarg d'aquests anys, ha col·laborat en l'execució de més de 190 projectes

El nou context global ha comportat l’evolució d’una cooperació al desenvolupament molt focalitzada en els països del Tercer Món cap a una mirada més local, posant èmfasi en accions solidàries que intenten pal·liar la manca de recursos que pateix part de la nostra societat. Per aquest motiu, les bases que l’han de regir s’han anat adequant a les circumstàncies i al context social. 

Aquesta convocatòria d’ajuts té en especial consideració lAgenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: un pla d’acció, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides al 2015; un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també vol enfortir la pau universal i l’accés a la justícia social.

També té present el Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF, que promou una comunitat participativa i socialment responsable. En aquesta línia, ofereix activitats que mostren l’aposta de la Universitat per la responsabilitat social, que desenvolupen el benestar de les persones i l’esperit de voluntariat i que permeten als membres de la nostra comunitat universitària formar-se integralment com a ciutadans.

A través de la convocatòria se subvencionen projectes de compromís social i desenvolupament sostenible liderats per membres de la comunitat universitària de la UPF que es troben dins d'aquestes modalitats:

  • Línia 1. Formació-educació: accions que promoguin l'educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives reglades en temes de desenvolupament sostenible.
  • Línia 2. Projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament.
  • Línia 3. Activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat, que inclou fons del pressupost general de la Universitat, el pressupost del Consell Social i les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) o altres donacions puntuals.

Convocatòria anual d'ajuts 2024

 Més informació: