Premi a la Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis

 

Antecedents i finalitat

Des del curs 2010-2011, el Consell Social de la UPF ha convocat cada any aquest Premi per a reconèixer la iniciativa i la innovació professionals i per a incentivar la cultura de la qualitat i la millora continues en l'administració i els serveis.

A partir del curs 2015-2016, d'acord amb el nou marc estratègic institucional i amb l'experiència acumulada en les distintes edicions, els objectius es reafirmen i concreten en una única modalitat, per posar l'accent en la promoció de la innovació i en el caràcter transversal dels projectes.

Objecte

Un projecte innovador i inèdit realitzable en el termini màxim d’un any, que tingui com a objectiu la millora, la innovació i/o la transversalitat dels serveis i la gestió de la Universitat.

Premis i dotació

2.000€ a la candidatura guanyadora i 1.000€ a la candidatura finalista.

Aquests imports es distribuiran a parts iguals entre els membres d’un equip, llevat que s’hagi proposat un repartiment distint en la presentació de la candidatura.

Destinataris

Tot el personal d’administració i serveis del Grup UPF, individualment o en equip.

 

Bases 2019

Guanyadors: