Estudi del valor formatiu de les simulacions de Nacions Unides, realitzat l'any 2007: