FEEDxTRAD: La retroalimentació formativa en la pràctica docent del Grau en Traducció i Interpretació.
Entitat finançadora: CLIK: M_15809_2021_1_4. Universitat Pompeu Fabra
Responsable: Gemma Andújar
Participants: Carme Bach, Maria Dolors Cañada i Montserrat Cunillera
Finançament: 4.000€.

ASCOMACIN. Avaluació sostenible de la competència comunicativa acadèmica interdisciplines. Curs 2017-2018.
Entitat finançadora: CQUID, MODALITAT A. 21 PlaCLIK 2017-2018 1
Responsable: Carme Bach
Participants: M. Dolors Cañada, Oriol Garcés, Carmen López Ferrero, Ernesto Martín Peris, Gemma Rodríguez Fabià.
Finançament: 4.300€.

Direcció del projecte de mentories de llengua catalana i espanyola de la Facultat de Traducció i Interpretació. Curs 2015-2016. Finançament: 6.430€. Facultat de Traducció i Interpretació.

Reclic. Curs 2015-2016.
Entitat finançadora: CQUID, MODALITAT A. 21PlaCQUID 2015-2016 1.
Responsable: Carmen López Ferrero.
Participants: Encarnación Atienza, Carme Bach, Laura Borrás, Daniel Cassany, Joan Costa, Sergi Torner. Finançament: 1.800€.
Resultats inicials: Vídeo de presentació de l'eina que estem acabant d'implementar

Estudi de la utilitat de la implantació d'un projecte de mentories per a la millora de competències de redacció acadèmica en llengües pròpies a la Facultat de Traducció i Interpretació.
Entitat finançadora: PlaQUID, CQuid. Modalitat A. Projectes d'innovació i creativitat en l'E+A, 11PlaCQUID 2014-2015.
Responsable: Carme Bach
Participants: Carme Bach, Elisenda Bernal, Joan Costa, Encarna Atienza, Lourdes Díaz, Sergi Torner, Gemma Andújar, Victòria Alsina, M. Dolors Cañada
Durada: 2014-2015
Ajut atorgat: 1.550€

Vídeos educatius per a l'ensenyament i aprenentatge de repertori lèxic en llengua catalana: Disseny i producció.
Entitat finançadora: PlaQUID, CQuid. Modalitat A. Projectes d'innovació i creativitat en l'E+A. 22PlaCQUID 201e-2014
Responsable: Carme Bach
Participants: Esteve Clua i Carme Bach
Durada: 2013-2014
Ajut atorgat: 1.300 €

Resultats
Vídeo del lèxic de la família
Vídeo del lèxic de les accions habituals
Vídeo del lèxic dels transports
Vídeo del lèxic de la vida acadèmica

Seminaris interuniversitaris sobre la implantació de la normativa.
Entitat finançadora: PlaQUID, CQuid. Modalitat D. Organització de trobades interuniversitàries. 24 PlaQUID 2013-2014
Responsable: Joan Costa Carreras
Participants: Joan Costa Carreres, Carme Bach, Elisenda Bernal Gallén, Aina Labèrnia Romagosa.
Durada: 2013-2014
Ajut atorgat: 1.000 €

Avaluació de l'assoliment de competències a la Facultat de Traducció i Interpretació: equilibri en el tractament i nivells de progressió.
Entitat finançadora: PlaQUID, CQuid. Modalitat B. Estudis per a la qualitat, la innovació i la investigació educativa. 36 PlaCQUID 2012-2013 1
Responsable: Carmen López Ferrero
Participants: Carmen López Ferrero, Carme Bach, Cristina Gelpí Arroyo, Joan Costa, Sergi Torner, Josep M. Fontana, M. Dolors Cañada, Carme Colominas, Gemma Andújar.
Durada: 2012-2013
Ajut atorgat: 4.000 €

I Jornada d´Estudi d´Implantació de la Normativa (AVALNORM)
Entitat finançadora: PlaQUID, CQuid. Modalitat D. Organització de trobades interuniversitàries. 9 PlaCQUID 2012-2013 1
Responsable: Elisenda Bernal
Participants: Carme Bach, Joan Costa, Aina Labèrnia
Durada: 2012-2013
Ajut atorgat: 1.000 €

Les tutories d'assignatura: una eina per a promoure l'autonomia dels aprenents en l'àmbit de les llengües i la traducció.
Entitat finançadora: AGAUR. 2010MQD0012
Responsable: M. Dolors Canyada
Participants: Encarnación Atienza Cerezo, Olga Esteve, Carmen López Ferrero, Carme Bach, Ernesto Martín, Cristina Gelpí Arroyo, Asun Bes, Francesc Fernández, Itziar Arechederra Pérez
Durada: 2010-2012
Ajut atorgat: 9.000 €

Redactant recursos per superar mancances en la redacció de textos acadèmics.
Entitat finançadora: AGAUR. 2009MQD 00100
Responsable: Joan Costa Carreras
Participants: Carme Bach, Encarna Atienza Cerezo, Elisenda Bernal Gallén, Daniel Cassany Comas, Joan Costa Carreres, Carmen López Ferrero, Ernesto Martín Peris, Sergi Torner Castells
Durada: 30 de setembre de 2009 a 30 de setembre de 2011

Implementació de l’etiquetari informatitzat d’errors del discurs acadèmic (català-castellà), prova pilot amb alumnes de 1r de grau i proposta d’exercici
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat A. 19 PlaCQUID 2009-2010 1.
Responsable: Joan Josep M. Costa Carreres
Participants: Carme Bach, Encarna Atienza Cerezo, Elisenda Bernal Gallén, Daniel Cassany Comas, Joan Costa Carreres, Carmen López Ferrero, Ernesto Martín Peris, Sergi Torner Castells
Durada: 25 de setembre de 2009 al 25 de setembre de 2010

Eina de seguiment de les unitats lèxiques (ESUL). Un nou aplicatiu per a la formació superior en lèxic i terminologia en l’EEES
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat A. 73 PMSIQD 2009-2010
Responsable: M. Teresa Cabré Castellví
Participants: Carme Bach, Rosa Estopà, Mercè Lorente, M. Teresa Cabré, Judit Freixa, Amor Montané, Hada Rosabel Salazar. Iria da Cunha, Rogelio Nazar, Gabriel Reus
Durada: 25 de setembre de 2009 al 25 de setembre de 2010

Trobada interuniversitària de professors de terminologia de l’estat espanyol
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat D. 79 PMSIQD 2009-2010
Responsable: Mercè Lorente y M. Teresa Cabré
Participants: Carme Bach, Rosa Estopà, Mercè Lorente, M. Teresa Cabré, Judit Freixa, Amor Montané, Hada Rosabel Salazar. Iria da Cunha, Ona Domènech, Jaume Martí
Durada: 25 de setembre de 2009 al 25 de setembre de 2010

Projecte d’innovació docent de les assignatures: Llengua catalana (20173), Llengua espanyola (20174)
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra.
 Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat B. 35 PMSIQD 2008-2009 1
Responsable: Joan Josep M. Costa Carreres
Participants: Carme Bach, Encarna Atienza Cerezo, Elisenda Bernal Gallén, Daniel Cassany Comas, Joan Costa Carreres, Carmen López Ferrero, Ernesto Martín Peris, Sergi Torner Castells
Durada: 25 de setembre de 2008 al 25 de setembre de 2009

Projecte d’innovació docent de les assignatures: Terminologia I (12812),Terminologia II (12813), Terminologia multilingüe i aplicacions (30415)
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat B. 5 PMSIQD 2008-2009 11
Responsable: Maria Teresa Cabré Castellví
Participants: Carme Bach, Amor Montane March, Mercè Lorente Casafont, Rosa Estopà Bagot, Judit Freixa Aymerich, Lluís de Yzaguirre Maura
Durada: 25 de setembre de 2008 al 25 de setembre de 2009

Implementació de l’etiquetari informatitzat d’errors del discurs acadèmic (català-castellà), prova pilot amb alumnes de 1r de grau i proposta d’exercici
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat B. 35 PMSIQD 2009-2010
Responsable: Joan Josep M. Costa Carreres
Participants: Carme Bach, Encarna Atienza Cerezo, Elisenda Bernal Gallén, Daniel Cassany Comas, Joan Costa Carreres, Carmen López Ferrero, Ernesto Martín Peris, Sergi Torner Castells
Durada: 25 de setembre de 2009 al 25 de setembre de 2010
Ajut atorgat: 2.000,00 €

Eina de seguiment de les unitats lèxiques (ESUL). Un nou aplicatiu per a la formació superior en lèxic i terminologia en l’EEES
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat A. 73 PMSIQD 2009-2010
Responsable: M. Teresa Cabré Castellví
Participants: Carme Bach, Rosa Estopà, Mercè Lorente, M. Teresa Cabré, Judit Freixa, Amor Montané, Hada Rosabel Salazar. Iria da Cunha, Rogelio Nazar, Gabriel Reus
Durada: 25 de setembre de 2009 al 25 de setembre de 2010
Ajut atorgat: 1.000,00 €

Trobada interuniversitària de professors de terminologia de l’estat espanyol
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat D. 79 PMSIQD 2009-2010
Responsable: Mercè Lorente i M. Teresa Cabré
Participants: Carme Bach, Rosa Estopà, Mercè Lorente, M. Teresa Cabré, Judit Freixa, Amor Montané, Hada Rosabel Salazar. Iria da Cunha, Ona Domènech, Jaume Martí
Durada: 25 de setembre de 2009 al 25 de setembre de 2010
Ajut atorgat: 1.000,00 €

Projecte d’innovació docent de les assignatures: Llengua catalana (20173), Llengua espanyola (20174).
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra, Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat B. 35 PMSIQD 2008-2009 1.
Responsable: Joan Josep M. Costa Carreres.
Participants: Carme Bach, Encarna Atienza Cerezo, Elisenda Bernal Gallén, Daniel Cassany Comas, Joan Costa Carreres, Carmen López Ferrero, Ernesto Martín Peris, Sergi Torner Castells.
Durada: 25 de setembre de 2008 al 25 de setembre de 2009.
Ajut atorgat: 2.000,00 €

Projecte d’innovació docent de les assignatures: Terminologia I (12812), Terminologia II (12813), Terminologia multilingüe i aplicacions (30415).
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat B. 5 PMSIQD 2008-2009 11.
Responsable: Maria Teresa Cabré Castellví.
Participants: Carme Bach, Amor Montane March, Mercè Lorente Casafont, Rosa Estopà Bagot, Judit Freixa Aymerich, Lluís de Yzaguirre Maura.
Durada: 25 de setembre de 2008 al 25 de setembre de 2009
Ajut atorgat: 2.000,00 €

Experimentació Bolonya de la docència de terminologia I
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat A. Fases I i II, núm.: 62 PMSIQD 2006 1, Responsable: Maria Teresa Cabré Castellví.
Participants: Carme Bach, Rosa Estopà Bagot, Judit Freixa Aymerich, Carles Tebé Soriano i Mercè Lorente Casafont, Durada: 25 de setembre de 2005 al 25 de setembre de 2007
Ajut atorgat: 3.000,00 €

Experimentació Bolonya de la docència de terminologia II.
Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents. Modalitat A. Fase II, núm. 59 PMSIQD 2006 1
Responsable: Mercè Lorente Casafont
Participants: Carme Bach, M. Teresa Cabré Castellví, Rosa Estopà Bagot, Judit Freixa Aymerich, Carles Tebé Soriano.
Durada: 25 de setembre de 2005 al 25 de setembre de 2007
Ajut atorgat: 2.000,00 €

Plataforma tecnològica per a la formació de la terminologia en l'EEES.
Entitat finançadora: AGAUR. Sol·licitud d'ajuts per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya (MQD2007)
Responsable: Maria Teresa Cabré Castellví
Participants: Carme Bach, Rosa Estopà Bagot, Judit Freixa Aymerich, Carles Tebé Soriano, Mercè Lorente Casafont i Gabriel Reus.
Durada: 1 de setembre de 2007 al 31 d'agost de 2008
Ajut atorgat: 5.160 €